Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Revisorskollegiet

Revisorskollegiet har elva ledamöter, varav ordföranden kommer från oppositionen och vice ordförande från majoriteten. Ordförande är  Gustaf Wachtmeister (M) och vice ordförande Marita Bengtsson (S).

God revisionssed

Namnen på samtliga ledamöter i Revisorskollegiet, och deras kontaktuppgifter,  når du via denna länk. 

Landstingets revisorer har på fullmäktiges uppdrag en kontrollerande roll. Inriktningen på arbetet ska vara aktivt främjande och stödjande för att brister ska kunna förebyggas. Granskningen av landstingets olika verksamheter sker utifrån en årligen upprättad plan, och resultatet redovisas för fullmäktige och berörda enheter.  

 I revisionsarbetet biträds de förtroendevalda revisorerna av Landstinget Sörmlands revisionskontor, externa specialister och auktoriserade revisorer.

 

 

 

 

Kontakt

Telefon: 0155-24 57 47Besöksadress: Repslagaregatan 19Postadress: 611 88 Nyköping
OrdförandeGustaf WachtmeisterMobil: 070-640 65 01E-post