Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Utbildning och aktiviteter

Här hittar du utbildningar och aktiviteter som anordnas av Habiliteringsverksamheten och Hjälpmedelscentralen.

"Genom kompenserande, stödjande och utvecklande insatser skapas förutsättningar för självständighet och ett aktivt liv för personer med funktionsnedsättningar. Individens behov ses ur ett helhetsperspektiv, samtidigt som individens möjligheter och styrkor utvecklas och synliggörs".