Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Sjukresor i Sörmland

När du är sjuk och behöver resa till sjukvården har du i vissa fall rätt att få ersättning för del av din reskostnad. Din hälsa avgör vilken typ av resa som är aktuell för just dig.

Landstinget har det ekonomiska och administrativa ansvaret för sjuk- och behandlingsresor baserat på lagen om resekostnadsersättning vid sjukresor (SFS 1991:419), socialförsäkringsbalken (2010:110) och övrig gällande lagstiftning. Resekostnadsersättning beräknas enligt de grunder som sjukvårdshuvudmannen bestämmer.

Utöver gällande lagstiftning ska landstinget också beakta överenskommelse om vård av personer från andra länder där sammanfattande regler om ersättning av EU/EES och konventionspatienter, utlandssvenskar, övriga utländska medborgare, asylsökande, papperslösa och gömda, samt riksavtal för utomlänsvård regleras.

Resor inom länet ersätts när du har fler än åtta behandlingstillfällen vid en och samma vård- eller tandvårdsenhet under en sammanhängande fyraveckorsperiod, samt till akutbesök och förlossning. För resor till vård i annat landsting utgår ersättning när det finns en giltig specialistvårdsremiss från Landstinget Sörmland. Ersättning utgår för den summa som överstiger den så kallade egenavgiften. Egenavgiften skiljer sig mellan olika delar av landet.

Du behöver ingen särskild blankett att fylla i. Du skickar dina kvitton till adressen nedan.

På 1177.se kan du läsa mer om vad som gäller vid sjukresor i Sörmland  

Kontakt

Kvitton sänds till:
Sjukreseenheten
Landstinget Sörmland
611 85 Nyköping

Du kan nå oss på telefon 0155-24 73 57
Vardagar 09.30-11.30 och 13.00–14.30

Färdtjänst

Söker du information om färdtjänst hittar du det på din kommuns hemsida eller på 1177.se.

Kontakt

Telefon: 0155-24 73 57Telefontider: mån-fre 09:30-11:30
mån-fre 13:00-14:30
Besöksadress: V Trädgårdsgatan 41Hitta till ossPostadress: 611 85 NyköpingFax: 0155-28 57 36

Regelverk sjukresor

1177 Vårdguiden

1177.se