Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Vad du som brukare behöver veta om hjälpmedel


Vart vänder jag mig om jag behöver hjälpmedel

Är du i behov av hjälpmedel ska du vända dig till din vårdcentral där du får träffa en förskrivare.

Tillsammans med förskrivaren, oftast en arbetsterapeut eller sjukgymnast, avgör ni vilka hjälpmedel som bäst underlättar för dig.

För inkontinens- och urologiska hjälpmedel ska du kontakta din distriktssköterska eller din läkare.

Här kan du se vilka kriterier som gäller vid förskrivning av hjälpmedel för landstinget och kommunerna i Sörmland.

Avgifter för medicintekniska hjälpmedel

Alla hjälpmedel är ett lån till dig som brukare. För dig som är under 20 år betalar landstinget för hjälpmedlet men din vårdnadshavare kan för vissa hjälpmedel betala en egenavgift. Mer information om vilka avgifter som berör dig får du av din förskrivare. För dig som är 20 år och äldre är det typen av hjälpmedel som avgör om landstinget eller kommunen har kostnadsansvaret.

Det mesta ur Hjälpmedelscentralens sortiment är kostnadsfritt för dig som brukare. Det finns undantag, exempelvis eldrivna rullstolar och CCTV, som brukaren betalar en årlig avgift för. Här kan du läsa vilka avgifter Hjälpmedelscentralen har.

Du som är 20 år och äldre betalar i allmänhet en avgift för sjukvårdande behandling vid utprovnings- och uppföljningstillfället. Mer information om vilka avgifter som berör dig får du av din förskrivare.

Kostnader för inkontinenshjälpmedel och katetrar

Inkontinenshjälpmedel är, oavsett ålder, ett kostnadsfritt hjälpmedel efter utredning. Men när distriktssköterskan gör en förskrivning (skriver ett recept) via telefon debiteras du av landstinget eller kommunen en kostnad på 100 kr om du bor i ordinärt boende. Kostnaden ingår i högkostnadsskyddet. Det utgår ingen kostnad för dig till och med det år du fyller 19 år.  Är på besök hos distriktssköterskan ingår avgiften för förskrivning i besöksavgiften. Andrauttaget kostar ingenting.

För boende i Säbo  och LSS boende ingår kostnaden för förskrivning av inkontinenshjälpmedel i maxtaxan och brukaren betalar inget extra.

Reparation av hjälpmedel under vardagar

Om du fått ett hjälpmedel förskrivet till dig och ditt hjälpmedel går sönder, ringer du till Hjälpmedelscentralen 0771-405 406 för att boka tid för reparation. Vi har även en texttelefon avsedd för felanmälan av hjälpmedel: 016-12 71 24.
SMS: 076-7203340 (vid service av hjälpmedel)

Reparation av hjälpmedel under helger

Under lördag, söndag och helgdag mellan 08.00 - 15.00 finns beredskapstekniker tillgänglig för teknisk service/support.

Beredskapen omfattar endast individuellt förskrivna hjälpmedel som brukaren behöver för att kunna äta, sova och gå på toaletten. Larm, medicinska behandlingshjälpmedel samt punkteringar åtgärdas inte. 

Vid behov av teknisk service/support kontaktas landstingets växel telefonnummer 016-10 30 00.

Återlämna hjälpmedel

Hjälpmedel är ett lån och när ditt behov av hjälpmedel har upphört, ska det återlämnas till Hjälpmedelscentralen, hjälpmedelsfilialen eller till din vårdcentral.

Försäkring, förvaring/skötsel och ersättningsskyldighet

Försäkring

För hjälpmedel, utrustning som används och förvaras inom någon typ av institution (skola, daghem, dagverksamhet) gäller institutionens försäkring.

Förskrivaren ska informera dig som brukare om att se över ditt försäkringsskydd t ex hemförsäkring eller motsvarande. Att den egna hemförsäkringen täcker värdet på hjälpmedlet vid fall av brand eller stöld, samt om du vid färd skadar annan person eller annan persons egendom.

Du som brukare har alltid möjlighet att göra en skriftlig framställan till Landstinget om att slippa betala för t ex självrisker.

Förvaring och daglig skötsel

Du som brukare ska förvara hjälpmedlet på ett betryggande sätt och ansvarar för daglig skötsel av hjälpmedlet enligt leverantörens bruksanvisning.

Kan bli ersättningsskyldig

Du som brukare kan bli ersättningsskyldig vid uppenbart slarv eller misskötsel av lånat hjälpmedel. Vid oaktsamhet eller underlåtelse att genomföra daglig skötsel kan du belastas med den faktiska kostnaden som skadan kan medföra.

Utlåning av hjälpmedel till privatpersoner och företag

Hjälpmedelscentralen kan erbjuda privatpersoner eller företag att hyra hjälpmedel. Det kan gälla dig som inte uppfyller regelverkets krav för att få hjälpmedel förskrivet.  Du får betala fulla hyreskostnaden inkl moms. Minsta uthyrningstid är en månad.  Kontakta Hjälpmedelscentralens kundtjänst på 0771- 405 406 för mer information.

När du vill hyra ett hjälpmedel, ta kontakt med Kundtjänst på Hjälpmedelscentralen, som hjälper till med det praktiska. Under förutsättning av hjälpmedlet finns i lager är handläggningstiden tre dagar om du hämtar ditt hjälpmedel på Hjälpmedelscentralen i Eskilstuna. Utkörning till filialerna i Nyköping och Katrineholm sker med ordinarie turbil.

Skrymmande hjälpmedel kan du få utkört av Hjälpmedelscentralens chaufförer. Dit hör sängar, personlyftar och arbetsstolar. Du bokar du via Hjälpmedelscentralens kundtjänst på 0771- 405 406.  Hjälpmedlen körs ut enligt ordinarie turlista.

Vid privat lån av hjälpmedel tar HMC ut en transportavgift på 500 kronor för att köra ut och 500 kronor för att hämta hem ett skrymmande hjälpmedel.

Här kan du läsa vilka hjälpmedel som finns för privat uthyrning.

Minnesanteckningar brukarråd

Brukarråd 170601
Brukarråd 171128

Kontakt

Telefon: 0771-40 54 06Telefontider: mån-fre 08:00-16:00
Öppettider: mån-fre 08:00-17:00
Besöksadress: Fraktgatan 5Hitta till ossPostadress: Fraktgatan 5
633 46 Eskilstuna
E-post