Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

SMO -samordnat medicinskt omhändertagande för vuxna personer med funktionsnedsättning

Landstinget Sörmland och habiliteringsverksamheten har tillsammans med hälsoval två samordnare/vårdlotsar anställda för vuxna personer som tillhör Habiliteringsverksamhetens målgrupp.
Syftet är att erbjuda bättre och mer samordnad vård och stöd för vuxna personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar.

Vad innebär detta för dig som patient?

  • En vårdcentral med extra engagemang och kunskap kring olika funktionsnedsättningar
  • Möjlighet till längre läkartider och att få träffa samma läkare vid varje besök
  • Utökat samarbete mellan olika yrkesgrupper, exempelvis läkare, sjuksköterska, sjukgymnast och psykolog
  • Utökat samarbete mellan olika vårdinstanser, exempelvis kommunens hälso- och sjukvård, habiliteringsverksamheten och specialistkliniker
  • Möjlighet till extra hjälp med samordning av dina olika insatser.

De vårdcentraler som har uppdraget är:

Vem kan ta del av SMO?

Du kan exempelvis ha diagnosen Downs syndrom, flerfunktionshinder, ryggmärgsbråck, utvecklingsstörning, Cerebral pares (CP), en förvärvad hjärnskada, en autismdiagnos, en progredierande neuromuskulär sjukdom eller ett sällsynt syndrom.

SMO och vårdlots

Du kan kontakta SMO-samordnare  Angelica Gustafsson eller Caroline Arringer på telefon 016-105484 om du önskar mer information eller blanketter för ansökan om deltagande.

Kontakta oss

SMO-samordnare 016-10 54 84