Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Välkommen till Habiliteringsverksamheten i Sörmland

Habiliteringsverksamheten i Sörmland är till för barn, ungdomar och vuxna med varaktiga funktionsnedsättningar. På habiliteringsverksamheten arbetar vi med att öka dina förutsättningar för delaktighet, självständighet och ett aktivt liv. Vi gör det genom utvecklande, stödjande och kompenserande insatser.

Till skillnad från rehabilitering riktar sig habilitering till personer med livslånga funktionsnedsättningar. Det kan röra sig om förmågan att se, höra, röra sig, förstå, uppfatta omvärlden eller relatera till andra människor.

Habiliteringsverksamheten i Sörmland erbjuder råd, stöd och behandling för att förebygga och minska de svårigheter som en funktionsnedsättning kan medföra i det dagliga livet.

Hos oss arbetar olika yrkesgrupper som har kunskap om hur varaktiga funktionsnedsättningar kan påverka vardagen. Här får du möjlighet att träffa andra i samma situation, träna tillsammans, utbyta erfarenheter och knyta nya kontakter.

Det är viktigt att du som har en funktionsnedsättning är delaktig i utformningen av din habilitering och att du får stöd från personer i din närhet. Vi kan ge stöd till familjen och andra i din närhet och vi samarbetar med personal inom exempelvis förskola, skola och gruppbostäder.

Många med varaktiga funktionsnedsättningar har kontakter med olika aktörer. Vi kan hjälpa dig att samordna dessa insatser när det finns behov.

Här kan du läsa mer om Samordnad individuell planering (SIP)

Exempel på funktionsnedsättningar:

  • Autismspektrumtillstånd
  • Dövblindhet
  • Hörselnedsättning
  • Hjärnskada
  • Rörelsehinder
  • Synnedsättning
  • Utvecklingsstörning

1177.se hittar du mera information om funktionsnedsättningarna.

Det här är habiliteringsverksamhetens mottagningar

För mera information och kontaktuppgifter gå in på respektive sida.

Habiliteringsverksamheten i Sörmland deltar aktivt i kvalitetsregister

CPUP är ett nationellt kvalitetsregister som följer barn, ungdomar och vuxna med diagnos cerebral pares eller CP-liknande symtom. HabQ är ett nationellt kvalitetsregister som följer barn och ungdomar med diagnos autism eller autismliknande tillstånd. I HabQ följer man även vilket stöd föräldrar till barn med funktionsnedsättning får. Alla uppgifter behandlas på samma sätt som patientjournalen, det vill säga, med sekretess. När informationen används i forskning och kvalitetsutveckling är alla uppgifter avidentifierade.

Vill du veta mera om registren? Gå in på www.cpup.se eller www. habq.se


Brukarråd

Inom Habiliteringsverksamheten finns ett antal brukarråd. Brukarråden är ett forum för samråd mellan representanter från brukarorganisationer och Landstinget Sörmland. Brukarråden har ingen beslutanderätt, utan har enbart en rådgivande roll när det gäller frågor som rör målgrupper och verksamhetens utveckling. 

Här finns mera information om de olika brukarråden

Vårdlots Habilitering

Kontakta vårdlotsen om du behöver hjälp att hitta rätt stöd! Klicka på telefonen nedan.

ring vårdlots

Grupper, utbildningar och föreläsningar Habiliteringsverksamheten

Tre_hands1

SMO

- samordnat medicinskt omhändertagande för vuxna personer med funktionsnedsättning

SMO bild

1177 Vårdguiden

Information om diagnoser, funktionsnedsättningar, vård/behandlingar och stödinsatser finns på 1177.se

Länk till 1177 Vårdguiden