Landstinget Sörmlands logotyp

Digital anslagstavla för Landstinget Sörmland

Från och med 1 januari 2018 ska varje kommun och landsting ha en anslagstavla på sin webbplats (enligt kommunallagen, 2017:725). Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska anslagstavlan som tidigare fanns på landstingskansliet på Repslagaregatan 19 i Nyköping.

Anslagstavlan innehåller tillkännagivanden av justerade protokoll, kungörelser om landstingsfullmäktiges sammanträden, samt annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Som länsinvånare kan du överklaga när du tycker att Landstinget Sörmland har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. Detta kallas laglighetsprövning. Mer information hittar du via länk nedan:

Överklaga beslut

Protokoll

Politisk församling: Landstingsstyrelsen
Dag för sammanträdet: 16 oktober 2018
Dag för protokollets justering: 16 oktober 2018
Justerade paragraf: § 173/18
Publicerades på anslagstavlan: 18 oktober 2018

Klicka här för att komma till möteshandlingarna

Protokoll

Politisk församling: Varuförsörjningsnämnden
Dag för sammanträdet: 28 september
Justerade paragrafer: §§ 24-35
Publicerat på anslagstavla: 2018-10-18

Protokollet finns hos Region Uppsala

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige i Sörmland sammanträder
den 23 oktober 2018, med början kl 10.00.

Sammanträdet äger rum på Sörmlands museum,
Tolagsgatan 8, 611 31 Nyköping.

En fullständig dagordning med handlingar finns
tillgängliga på landstingskansliet samt på
landstingets hemsida.

Fullständig dagordning med handlingar

Maakäräjävaltuusto

Sörmlandin maakäräjävaltuusto kokoontuu
23. lokakuuta 2018 klo 10.00 alkaen.

Kokous pidetään Sörmlandin museossa osoitteessa,
Tolagsgatan 8, 611 31 Nyköping.

Koko esityslista asiakirjoineen on saatavilla
maakäräjien kansliasta sekä maakäräjien
verkkosivuilta.

Koko esityslista asiakirjoineen

Protokoll

Politisk församling: DU-nämnden
Dag för sammanträdet: 14 september 2018
Dag för protokollets justering: 8 oktober 2018
Justerade paragrafer: §§ 10-13
Publicerades på anslagstavlan: 17 oktober 2018

Klicka här för att komma till möteshandlingarna

Protokoll

Politisk församling: Revisorskollegiet
Dag för sammanträdet: 20 september 2018
Dag för protokollets justering: 12 oktober 2018
Justerade paragrafer: §§ 12-13

Protokollet finns tillgängligt hos revisionen.

Protokoll

Politisk församling: Gemensam kostnämnden
Dag för sammanträdet: 27 september 2018
Dag för protokollets justering: 11 oktober 2018
Justerade paragrafer: §§ 26-39
Publicerades på anslagstavlan: 15 oktober 2018

Protokollet finns tillgängligt hos Region Västmanland

Protokoll

Politisk församling: Direktionen för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Dag för sammanträdet: 4 oktober 2018
Dag för protokollens justering: 4 oktober 2018
Justerade paragrafer: §§ 3, 7 och 8
Publiceras på anslagstavlan: 9 oktober 2018

Klicka här för att komma till möteshandlingarna

Protokoll

Politisk församling: Landstingsfullmäktige
Dag för sammanträdet: 18 september 2018
Dag för protokollets justering: 1 oktober 2018
Justerade paragrafer: §§ 91-103
Publicerades på anslagstavlan: 3 oktober 2018

Klicka här för att komma till möteshandlingarna

Protokoll

Politisk församling: Landstingsstyrelsen
Dag för sammanträdet: 11 september 2018
Dag för protokollets justering: 25 september 2018
Justerade paragrafer: §§ 129-151
Publicerades på anslagstavlan: 28 september 2018

Klicka här för att komma till mötshandlingarna

Protokoll

Politisk församling: Gemensam ambulansdirigeringsnämnden
Dag för sammanträdet: 24 september 2018
Dag för protokollets justering: 5 oktober 2018
Justerade paragrafer: §§ 36-48
Publicerades på anslagstavlan: 8 oktober 2018

Protokollet finns tillgängligt hos Region Västmanland