Landstinget Sörmlands logotyp

Digital anslagstavla för Landstinget Sörmland

Från och med 1 januari 2018 ska varje kommun och landsting ha en anslagstavla på sin webbplats (enligt kommunallagen, 2017:725). Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska anslagstavlan som tidigare fanns på landstingskansliet på Repslagaregatan 19 i Nyköping.

Anslagstavlan innehåller tillkännagivanden av justerade protokoll, kungörelser om landstingsfullmäktiges sammanträden, samt annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Som länsinvånare kan du överklaga när du tycker att Landstinget Sörmland har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. Detta kallas laglighetsprövning. Mer information hittar du via länk nedan:

Överklaga beslut

För tillfället finns inga anslag