Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Barn och unga vuxna

Landstinget ansvarar för att alla barn och unga vuxna erbjuds regelbunden tandvård och avgiftsfri tandvård till och med det år man fyller 21 år. 

Ett barn hos tandläkaren

I Sörmland kan barn och unga vuxna från och med tre års ålder välja var de ska få sin tandvård, hos folktandvård eller privattandläkare. 

Vad ingår i den avgiftsfria vården?

All tandvård som görs utifrån ett vårdbehov avgiftsfri. För tandvård som utförs när inte ett klart vårdbehov finns, t ex estetisk behandling eller tandskydd för idrottsutövning, betalar patienten själv.

Den som utför tandvården ska göra en individuell bedömning av tändernas kondition, ge råd om förebyggande insatser och även utföra sådana samt åtgärda eventuella behandlingsbehov.

Hur ofta ska barnen komma till tandvården?

Alla barn och unga vuxna får från tre års ålder erbjudande om att komma till tandvården minst vartannat år. Den som utför tandvården avgör efter en individuell bedömning hur ofta du behöver komma.

Överlag har barn i Sverige så bra tänder att det ofta räcker att komma med ett och ett halvt till två års mellanrum. Några har större behov av tandvård och kallas därför oftare.

 

Vill du veta mer

För mer information kring tandvården för barn och unga vuxna i Landstinget Sörmland, ring 0155-24 59 21 eller 0155-24 53 23.