Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Regelbok för bedrivande av Primärvård i Landstinget Sörmland 2017

Regelbok 2017
Bilaga 1.1. Checklista för lokaler och fysisk tillgänglighet
Bilaga 1.2. Riktlinjer för vårdgivares information och marknadsföring
Bilaga 1.3. It inom Primärvården
Bilaga 1.4. Sammanhållen journalföring 
Bilaga 1.5. Indikatorer för Hälsoval Sörmlands uppföljning 
Bilaga 1.6. Hälsoval Sörmlands uppföljningsfrågor 
Bilaga 1.7. Avtal Hälsoval Sörmland
Bilaga 1.8. Svarsblankett  
Bilaga 2.1. Inriktningsdokument för Primärvården i Landstinget Sörmland 
Bilaga 2.2. Samordningssjuksköterska för multisjuka och äldre
Bilaga 2.3. Kravspecifikation ST-läkare
Bilaga 2.4. Samverkansavtal om läkarmedverkan i kommunernas hälso- och sjukvård
Bilaga 2.5. Kravspecifikation för barnhälsovård i Sörmland   
Bilaga 2.6. Hälsokoordinatorskoncept 
Bilaga 2.7. Definition av KVÅ-koder för sjukdomsförebyggande metoder
Bilaga 2.8. Länsgemensam vårdöverenskommelse primärvård och psykiatri
Bilaga 2.9.1 Riktlinjer för handläggning av diabetes - Fickfolder
Bilaga 2.9.2 Arbetsbeskrivning diabetesteam  på Vårdcentral
Bilaga 2.9.3 Vårdöverenskommelse Dietistenheten-PV
Bilaga 2.10. Länsgemensamt program för vård och omsorg av demenssjuka
Bilaga 2.11. Länsgemensam överenskommelse primärvård och medicin kardiologi
Bilaga 2.12. Länsgemensam vårdöverenskommelse Primärvård Lungsjukdomar
Bilaga 2.13. Uppdrag och arbetsbeskrivning för Rehabkoordinator
Bilaga 2.14. Riktlinjer för läkemedelsgenomgångar utanför sjukhus
Bilaga 2.15. Ansvarsfördelning Läkemedelsgenomgångar SÄBO och Hemsjukvård 
Bilaga 2.16. Katastrofplan Sörmland  
Bilaga 3.1.   Ekonomisk bilaga (Prislista)

Kontakt

HälsovalschefAsghar Farahani ShiviariEnhetschef för Hälsoval Sörmland, Asghar Farahani ShiviariTelefon arbete: 0155-24 74 61Mobil: 070-332 00 54E-post