Landstinget Sörmlands logotyp

Turné för att öka kunskapen om 1177 Vårdguiden

2017-10-06

1177 Vårdguiden är en av de mest använda digitala tjänsterna i Sverige. I Sörmland har användningen tredubblats sedan 2014 men kunskapen hos befolkningen om tjänster och möjligheter kan bli bättre. På måndag startar en informationsturné till länets samtliga vårdcentraler.

Under 2016 gjordes cirka 15 miljoner inloggningar på 1177.se, för att bland annat boka tider hos vården, förnya recept eller läsa sin journal. Under 2017 har antalet inloggningar ökat i takt med att fler landsting och regioner infört möjligheten för invånare att läsa sin journal via 1177.se. Enbart i augusti 2017 gjordes över två miljoner inloggningar.

Läs mer här.