Landstinget Sörmlands logotyp

Sörmländska barn och ungdomar mår sämre

2017-09-01

Barn i Sörmland mår generellt allt sämre. Det visar resultat från undersökningen Liv och hälsa ung som genomfördes under våren. Landstinget Sörmland genomför stora satsningar för att tidigt möta psykisk ohälsa bland barn och ungdomar genom bland annat samtalsmottagningar och en ny intensiv vårdnivå inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Liv- och hälsaundersökningarna har gjorts sedan 2004 vilket ger ett stort material att jämföra med. Årets undersökning visar att elevernas egenupplevda hälsa sjunker och resultaten är de lägsta som rapporterats. För niondeklassare uppger 66 procent av tjejerna att de mår bra eller mycket bra 2017, motsvarande andel för killar är 82 procent. Andelen som rapporterar att de mår dåligt eller mycket dåligt är 8 procent av tjejerna och 4 procent av killarna. Utvecklingen för både tjejer och killar sjunker inom flera områden.

Läs mer här.