Landstinget Sörmlands logotyp

Sänkta hyrläkarkostnader inom primär- och psykiatrivården

2018-09-25

Kostnaderna för inhyrd personal inom primärvården minskar i mer än hälften av landets landsting och regioner. Även i Sörmland använder primärvården hyrpersonal i allt mindre omfattning. Det framgår av den senaste bemanningstrenden som också visar att ytterligare en division i Sörmland sänkt sina kostnader för hyrläkare.

– Vi har fler fast anställda medarbetare i hälso- och sjukvården nu än vid samma period förra året och vi ser att arbetet vi startat för att nå målet att vara oberoende från hyrpersonal ger resultat. Men det finns fortfarande mycket att göra för att nå målet att vara oberoende av hyrpersonal, säger Monika Samuelsson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Primärvården i Sörmland fortsätter att sänka sina kostnader för hyrpersonal. Under kvartal två 2018 sänktes kostnaderna med 15 procent jämfört med samma period förra året. Även inom division psykiatri och funktionshinder har saker hänt efter att frågan om hyrpersonal fått tydligare fokus.
– Vi vill ju ha bättre läkarbemanning för att skapa kontinuitet för patienterna. Det bidrar till tryggare vård med högre kvalitet men också lägre kostnader, bättre förutsättningar på våra arbetsplatser för en god arbetsmiljö och ett långsiktigt utvecklingsarbete inom flera olika områden, säger Mari Kampf Westerberg, chef för division psykiatri och funktionshinder.

Arbetet inom divisionen har bara pågått under 2018 men vad gäller läkarkostnader märks skillnad.
– Hyrläkarkostnaderna minskar på samtliga psykiatriska kliniker i länet med mer än nio procent jämfört med samma period föregående år. Det här är dock ett väldigt långsiktigt arbete och vi ser inga snabba förändringar för vår totala kostnad vad gäller hyrpersonal, säger Mari Kampf Westerberg.

Fakta: Kostnaderna för hyrpersonal i Sörmland och landet
Även om kostnaderna minskar i nära hälften av landstingen och regionerna fortsätter de att öka med 6,3 procent eller 79 miljoner kronor jämfört med andra kvartalet 2017.
Inom sjukhusvården har kostnaderna för inhyrda läkare och sjuksköterskor i landet ökat med 21 respektive 23 procent.
Samtidigt har alla landsting och regioner ökat antalet tillsvidareanställda. Sedan 2010 har antalet ökat för varje år, förra året med nära 6 000 personer. I november 2017 var cirka 245 000 personer sysselsatta inom vården.
I Sörmland ökar den totala kostnaden för hyrpersonal under kvartal två 2018 jämfört med samma period 2017 trots att vissa områden sänkt sina kostnader.
Det här är definitionen på oberoende av hyrpersonal: stabil och varaktig bemanning med egna medarbetare för den löpande verksamheten.
Kostnaden för hyrpersonal i Landstinget Sörmland är 6,2 procent av de totala personalkostnaderna.