Landstinget Sörmlands logotyp

Nu lanserar landstinget digital anslagstavla

2017-12-19

Nu finns det en ny anslagstavla på landstingswebben med politisk information till medborgarna. Det sker som en följd av den nya kommunallagen som bland annat ska ge medborgarna ökad insyn och delaktighet.

Från och med 1 januari 2018 ska varje kommun och landsting ha en anslagstavla på sin webbplats (enligt nya kommunallagen, 2017:725). Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska anslagstavlan som tidigare fanns på landstingskansliet på Repslagaregatan 19 i Nyköping.

Vad finns på landstingets anslagstavla?

Anslagstavlan innehåller tillkännagivanden av justerade protokoll, kungörelser (meddelanden) om landstingsfullmäktiges sammanträden, samt annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Mer information

Läs mer och ta del av landstingets digitala anslagstavla via adressen: https://www.landstingetsormland.se/digitalanslagstavla.