Landstinget Sörmlands logotyp

Med vårdnära service har Geriatriska avdelningen på Mälarsjukhuset fått nöjdare medarbetare!

2018-02-05

I den senaste undersökningen av medarbetarenkäten har resultatet för Geriatriska avdelningen ökat. Detta sedan man införde vårdnära service, där servicemedarbetare tar över arbetsuppgifter från vårdpersonalen.

– Det är en enorm skillnad på avdelningen, det är ett helt annat lugn. Vårdnära service är en stor bidragande orsak till det, säger Henrik Wiklund vårdenhetschef på Geriatriska avdelningen på Mälarsjukhuset.

Sedan vi införde vårdnära service på avdelningen kan vårdpersonalen fokusera mer på omvårdnadsarbetet. Vårdnära servicemedarbetarna tar över arbetsuppgifter som förrådshantering, måltidshantering och städning som vården tidigare utfört. Nu känner vårdpersonalen inte lika stor stress för att t.ex. servera frukost i tid eftersom servicepersonalen ser till att det görs. Med mindre stress blir också patienterna lugnare.

– Patienterna behöver en lugn miljö, är vårdpersonalen stressad blir de också det. Vilket kan leda till längre vårdtider och sämre välbefinnande, berättar Henrik.

Nu arbetar vi för att införa vårdnära service i hela landstinget. Se vår informationsfilm om vårdnära service här!