Landstinget Sörmlands logotyp

Män mår bättre än kvinnor och rökningen har halverats

2018-02-05

Sörmländska män skattar sin hälsa högre än kvinnor, rökningen har halverats men fetman fördubblats. Det visar resultat i undersökningen Liv och hälsa där tusentals sörmlänningar har svarat.

Sextusen sörmlänningar svarade på frågorna i undersökningen Liv och hälsa som genomfördes 2017. 70 procent av deltagarna svarar att de mår bra men skillnader finns mellan könen. 73 procent av männen och 66 procent av kvinnorna svarar att de mår bra.

Läs mer här.