Landstinget Sörmlands logotyp

Kostnaden för inhyrd personal minskar och ökar

2018-05-09

Nästan hälften, nio av 21, landsting och regioner minskade sina kostnader för inhyrd personal under första kvartalet i år jämfört med första kvartalet 2017. Även i Sörmland märks arbetet för att nå oberoende av hyrpersonal, tydligast inom primärvården.

– Vi har minskat kostnader för inhyrda läkare jämfört med förra året och vi jobbar för en fortsatt minskning, säger Aina Nilsson, chef för division primärvård i Landstinget Sörmland.

I primärvården består hyrpersonalen framförallt av läkare. Bristen på allmänläkare är dock ett problem i hela landet.

Läs mer här.