Landstinget Sörmlands logotyp

Karsudden och tolkcentralen 2017 års handledarstipendiater

2017-09-05

Regionsjukhuset Karsudden och tolkcentralen Sörmland är årets vinnare av landstingets handledarstipendium. Stipendiesumman till vardera verksamhet är 50 000 kronor.

– Det är en jätteviktig uppgift för oss att handleda studenter under utbildning. Det märks inte minst genom den handledningskvalitet de verksamheter som sökt årets handledarstipendie har, säger personallandstingsråd Jacob Sandgren (S).

Ur motiveringarna:
På Karsudden finns en huvudhandeledargrupp som de senaste åren arbetat för att studenterna ska klara sina mål under den verksamhetsförlagda utbildningen. Gruppen arbetar med att handleda studenterna och vägleda kollegor. Huvudhandledargruppen är uppskattad på sjukhuset och en viktig del i organisationen. De är goda ambassadörer och sprider kunskap om rättspsykiatri till de studerande.

Tolkcentralen Sörmland tar kontinuerligt emot tolkstuderande från tolkutbildningar till teckenspråkstolk, dövblindtolk och skrivtolk på universitet och folkhögskola. Medarbetarna på tolkcentralen uppskattar detta vilket ger energi och utvecklar verksamheten. På tolkcentralen finns en gemensam syn på hur studenter ska handledas och tas emot. Alla tillsvidareanställda tolkar ska få gå handledarutbildningen.

Landstingsfullmäktige inrättade 1997 Landstinget Sörmlands handledarstipendium och det har sedan dess årligen delats ut. Stipendiesumman uppgår från och med 2012 till 100 000 kronor. Beloppet kan delas upp på två verksamheter. Inbjudan om handledarstipendium skickades ut den 9 februari och 15 ansökningar lämnades in.