Landstinget Sörmlands logotyp

Informationskampanj mot könsstympning i Sörmland

2017-11-06

Könsstympning är en flera tusen år gammal tradition, som inte har med någon religion att göra. Många flickor får svåra fysiska och psykiska problem, andra dör av övergreppen. I november går Sörmlands kommuner, landsting och Länsstyrelsen i Södermanlands län ut i den gemensamma informationskampanjen "Din kropp är din. Ingen annans." som startar den 6 november.

Könsstympning är emot FN:s mänskliga rättigheter och är förbjudet enligt svensk lag. Varje år könsstympas runt 3 miljoner flickor över hela världen. I Sverige är minst 38 000 kvinnor könsstympade, men mörkertalet antas vara mycket större. Många förstår inte att könsstympning kan leda till allvarliga fysiska och psykiska besvär.

Kampanjens syfte, målgrupp och kanaler

– Den som är könsstympad har rätt till vård för sina besvär. Och ett liv utan smärta. Därför går nu Sörmlands kommuner, landsting och Länsstyrelsen gemensamt ut i en informationskampanj. Kampanjen kommer bland annat att synas i sociala medier och på skolor runt om i länet, berättar Ann-Sofi Almqvist, samordnande barnmorska i Landstinget Sörmland.

– Ett annat viktigt mål med kampanjen är att berätta vart man kan vända sig om man vill prata med någon. I första hand kommer vi att hänvisa till skolsköterskor, kuratorer och lärare samt att det finns mer information om könsstympning att läsa på www.1177.se , www.umo.se och www.youmo.se , säger Caroline Lundh, Samordnare för sexualitet och hälsa.

Informationskampanjen riktar sig till i första hand till flickor och unga kvinnor, men även unga pojkar, män och föräldrar.

Se kampanjfilmen "Din kropp är din. Ingen annans."