Landstinget Sörmlands logotyp

Högt tryck men många ljuspunkter i vården

2018-09-03

Sommaren i hälso- och sjukvården har på flera håll varit påfrestande med högt tryck på akutmottagningarna och mycket varma lokaler. Trots detta visar sammanställningen ett trendbrott vad gäller överbeläggningar och vårdplatser.

Antalet disponibla vårdplatser var under sommaren på samma nivå som under sommaren 2014 och beläggningen lägre än under de senaste fem åren.

Läs mer här.