Landstinget Sörmlands logotyp

Goda omdömen för sjukhusvården

2018-09-11

Under våren har drygt 144 000 personer som fått sjukhusvård berättat vad de tyckte om den. Svensk sjukvård får generellt höga omdömen. Så även Sörmland som dock hamnar snäppet under rikssnitt.

– Resultaten visar att patienterna som fått vård i Sörmland ger något lägre omdömen än rikssnitt men ändå på en hög nivå. Vi tar självklart till oss av detta och kommer särskilt att analysera de öppna svar som deltagarna i enkäten har möjlighet att lämna, säger Monika Samuelsson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Helhetsintrycket för sjukhusvården i Sörmland har gått fram något sedan den senaste undersökningen som gjordes 2016 och även inom vissa specifika verksamhetsområden har resultaten förbättrats. Dock handlar det om marginella förbättringar samtidigt som svarsfrekvensen sjunkit till cirka 40 procent.

Här finns hela undersökningen: 

Fakta
Nationell Patientenkät är en av Sveriges största enkätundersökningar. Sedan 2009 deltar samtliga landsting och regioner. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting.
Enkäten skickades ut till patienter som haft ett besök/vistelse i den öppna eller slutna specialiserade somatiska sjukhusvården under perioden april-maj. Drygt 144 000 personer, 15 år eller äldre valt att besvara enkäten.