Landstinget Sörmlands logotyp

Framtiden också till hjärt- och medicinavdelningen på Kullbergska sjukhuset

2017-10-10

Snart kommer framtiden även till Kullbergska sjukhuset i Katrineholm. Hjärt- och medicinavdelningen får nu möjlighet att ingå i projektet framtidens vårdavdelning som är ett nytt sätt att arbeta med patienten i centrum och förändrade scheman för personalen.

I slutet av september invigdes framtidens vårdavdelning på Nyköpings lasarett. Syftet är i stora drag att förändra vården för både patienter och personal. Patienten tas omhand av ett team med läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, paramedicinare som sjukgymnaster och arbetsterapeuter. I teamet ingår även personal från vårdnära service som sköter mycket kring städning, matservering och mer allmän service för patienten. Från våren 2018 ingår även hjärt- och medicinavdelningen på Kullbergska i projektet.

Läs mer här.