Landstinget Sörmlands logotyp

Femton miljoner till utveckling av länets akutmottagningar

2018-09-05

Länets akutmottagningar får ett extra lyft med fler akutläkare och ökad bemanning. I Nyköping görs även särskilda insatser för att förbättra omhändertagandet av barn och förstärka situationen nattetid. Totalt satsas femton miljoner kronor.

Sörmland följer den nationella utvecklingen där allt fler invånare söker vård på akutmottagningarna. Idag når Sörmland inte det nationella målet att 80 procent av patienterna får vård inom fyra timmar. Arbetsmiljön för medarbetare är ansträngd och bemanningen är inte tillräcklig.

Läs mer här.