Landstinget Sörmlands logotyp

Centraliserad hantering och sänginköp för två miljoner kronor

2017-12-07

Hanteringen av sjukhussängar förändras nu i hela länet. Istället för att klinikerna äger och hanterar sina egna sängar ska det skötas centralt. Ökad patientsäkerhet, smartare arbetssätt för vårdpersonal och en bättre upplevelse under sjukhusvistelsen är en del av anledningarna till den föreslagna förändringen.

I dag äger och hanterar klinikerna själva sina sängar vilket har gjort att sängarnas skick och standard varierar. Sättet att hantera sängarna påverkar också patienterna som ibland måste flyttas över mellan olika sängar under sin vistelse på sjukhuset. Sängarnas rengöring har också påverkats då hög arbetsbelastning ibland har medfört bristande rengöring, som mestadels görs av vårdpersonal.

Läs mer här.