Landstinget Sörmlands logotyp

Vårdplatser anpassas på länets barnklinik

2017-09-01

Barn- och ungdomsavdelningen på Mälarsjukhuset har sedan flera år anpassat antalet vårdplatser till sin faktiska beläggning. Nu föreslås formellt att antalet platser ändras från 20 till 15, men med samma budget och personalstyrka.

Barn- och ungdomsavdelningen på Mälarsjukhuset, som tillhör hela länets barnklinik, har sedan 2014 reducerat antal disponibla vårdplatser från 20 till 15. Beläggningsgraden varierar stort över året på grund av högsäsong av infektioner från november till april. Den genomsnittliga beläggningsgraden ligger på cirka 65 procent, med toppar under högsäsong på över 100 procent.  Reduceringen till 15 vårdplatser har alltså inte varit föranledd av personalbrist.

Läs mer här.