Landstinget Sörmlands logotyp

Använd inte antibiotika i onödan

2018-05-16

Ju mer antibiotika vi använder desto fler bakterier utvecklar motståndskraft mot läkemedlet. Det är ett allvarligt och växande problem i hela världen.

Idag, på Strama-dagen den 16/5, träffas vårdpersonal och andra som jobbar med antibiotika för att prata om hur vi kan bromsa ökningen av motståndskraftiga bakterier. Att minska den onödiga användningen av antibiotika är ett sätt. Strama står för samverkan mot antibiotikaresistens och består av arbetsgrupper inom vården på både lokal och nationell nivå.

– Här i Sörmland har vi lyckats minska antibiotikaförsäljningen under 2018 jämfört med samma månader förra året. Men vi ligger fortfarande en bit från det nationella mål som sattes upp 2012, så det är viktigt att vi fortsätter med detta arbete, säger Maria Remén, ordförande, Strama Sörmland.