Landstinget Sörmlands logotyp

Nyheter

Här hittar du nyheter inom Landstinget Sörmland.

 • 2017-09-28

  Landstinget Sörmlands kulturstipendiater 2017

  Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet har vid sammanträdet 28 september lämnat förslag till årets kulturstipendiater. Stipendiaterna utses sedan av landstingsstyrelsen 17 oktober.

 • 2017-09-27

  Landstinget Sörmland läggs inte ned vid regionbildning

  Landstingsfullmäktige tog i veckan, 26/9, beslut att ansöka hos regeringen om att få överta det regionala utvecklingsansvaret från den första januari 2019. I länets tidningar har det beskrivits som att landstinget läggs ned. Så är det inte.

 • 2017-09-26

  Nu bildar vi Region Sörmland

  Landstinget Sörmland har i dag, tisdagen den 26 september, beslutat att ansöka hos regeringen om att bilda Region Sörmland. Det innebär att Landstinget Sörmland, Regionförbundet Sörmland och kollektivtrafikmyndigheten från den 1 januari 2019 samlas i en enda organisation.

 • 2017-09-21

  Framtiden på plats i Nyköping

  Patienten i centrum med personalteam kring sig. Ny teknik, hälsosamma scheman med arbetstidsförkortning och tid för kompetensutveckling. Det är en del av allt som införs på framtidens vårdavdelning i Nyköping. En avdelning utan hyrpersonal med över tjugo fast anställda personer med olika vårdkompetens.

 • 2017-09-20

  Stor bredd av hjälpmedel hjälper sörmlänningarna

  Över 50 000 av invånarna i Sörmland, eller runt 18 procent, har ett hjälpmedel från Hjälpmedelscentralen. Det handlar om allt från eldrivna rullstolar, hörselslingor och programvara till datorer. Den stora bredden och kunnandet visas på fredag, 22/9, upp runtom i länet. Dessutom blir det rollatorcafé.

 • 2017-09-13

  Hälsotorg

  Den 18 september öppnar vi testversioner av Hälsotorg i våra huvudentréer på Mälarsjukhuset och Nyköpings lasarett. Att de är testversioner innebär att du som besökare kan vara med och påverka utformningen av dem.

 • 2017-09-12

  Krafttag mot tobak vid internationellt stormöte i Eskilstuna

  Rökning är fortfarande en av de största hälsoriskerna, som också bidrar till ojämlik hälsa och hindrar en hållbar utveckling. Många allvarliga sjukdomar orsakas till stor del av rökning, innebär lidande och ger samhället stora kostnader. Men de går att förebygga. På torsdag och fredag, 14-15/9, arrangeras konferensen LUFT i Eskilstuna med tunga namn från hela världen på plats.

 • 2017-09-08

  Vårdcentralen Nävertorp flyttar till nya lokaler

  Gamla, trånga lokaler byts mot större och modernare när vårdcentralen Nävertorp i Katrineholm flyttar. Bytet innebär bättre plats för verksamheten och trivsammare utrymmen för patienter och personal.

 • 2017-09-05

  Karsudden och tolkcentralen 2017 års handledarstipendiater

  Regionsjukhuset Karsudden och tolkcentralen Sörmland är årets vinnare av landstingets handledarstipendium. Stipendiesumman till vardera verksamhet är 50 000 kronor.

 • 2017-09-04

  Kompetenscentrum mot våld i nära relationer

  Våld i nära relationer och sexuellt våld påverkar hälsan negativt och kan leda till fysisk och psykisk ohälsa. Våldet orsakar, förutom personliga lidanden för den enskilda personen och dess närmaste, ekonomiska kostnader för samhället. Den sörmländska hälso- och sjukvården föreslås nu starta ett kompetenscentrum för att bättre omhänderta dessa personer.