Landstinget Sörmlands logotyp

Nyheter

Här hittar du nyheter inom Landstinget Sörmland.

 • 2018-03-07

  Rapport VRE- 33 fall konstaterade

  33 fall av VRE (vancomycinresistenta enterokocker) har nu konstaterats på Nyköpings lasarett. Smittspårning pågår och cirka 400 patienter har fått/kommer att få brev hem med uppmaning att testa sig.

 • 2018-03-06

  Vårdcentralen City stängt på grund av vattenarbete

  Vårdcentralen City i Eskilstuna har stängt på onsdag förmiddag, 7/3, och öppnar klockan 13.00. Detta på grund av att vattnet stängs av då kommunen genomför underhållsarbeten.

 • 2018-03-06

  Stadigt framåt i uppfattningen om den Sörmländska vården

  Sörmland är ett av de landsting och regioner där resultaten ökar mest i landet. Över rikssnitt för vårdcentralerna och framåt inom alla områden jämfört med tidigare år. Det visar 2017 års hälso- och sjukvårdsbarometer.

 • 2018-02-28

  Tydligare riktlinjer och kommunikation kring alkoholrepresentation

  Den 22/2 fastställdes Landstinget Sörmlands reviderade riktlinjer kring intern och extern representation. Dialog mellan berörda har skett på flera sätt och oklarheter är utredda.

 • 2018-02-28

  Nu finns 2018 års Landstingskatalog ute

 • 2018-02-23

  Ny Patientguide finns på våra mottagningar

  Nu finns en uppdaterad patientguide som innehåller information för dig som är patient i Landstinget Sörmland. Du kan läsa broschyren på plats i väntrummet eller hämta ett exemplar på vårdcentraler och sjukhus.

 • 2018-02-23

  Fall av VRE på Nyköpings lasarett

  Fyra fall av VRE (vancomycinresistenta enterokocker) har konstaterats på Nyköpings lasarett. Smittspårning pågår och Landstinget Sörmlands enhet för Smittskydd-vårdhygien uppmanar personalen på sjukhuset att uppmärksamma och följa de riktlinjer som finns för att förhindra spridning av bakterien.

  - Situationen på lasarettet kommer att vara ansträngd en tid framöver, säger Maria Söderkvist divisionschef Medicinsk Service.

 • 2018-02-20

  Fortsatt hög kvalité på hjärtsjukvården i Sörmland

  Hjärtvården i Sörmland håller fortsatt hög kvalitet. Resultatet av hjärtvården är över rikssnitt i Katrineholm, Nyköping och Eskilstuna. Det visar resultat från kvalitetsregistret Swedheart för 2017.

 • 2018-02-14

  Legionella i Nyköping

  Ett fall av legionella har konstaterats på Nyköpings lasarett. Patienten som drabbats har varit inskriven på sjukhuset en längre tid, på olika avdelningar, vilket gör det svårt att veta var personen smittats. Vattentemperaturen har nu höjts och hela sjukhuset hetvattenspolas med start i dag, onsdag 14/2.

 • 2018-02-06

  Landstinget Sörmland föreslås byta namn

  Landstinget Sörmland blir den första januari 2019 Region Sörmland. Namnbytet hänger samman med det utökade uppdrag och ansvarsområde landstinget får vid en regionbildning.