Landstinget Sörmlands logotyp

Nyheter

Här hittar du nyheter inom Landstinget Sörmland.

 • 2017-10-23

  Överbeläggningarna minskar efter sommaren

  Överbeläggningarna på de sörmländska sjukhusen minskar efter sommaren och antalet vårdplatser på sjukhusen i länet blir fler. Det visar statistik från september.

 • 2017-10-18

  Könsstympning- ett övergrepp som skapar lidande

  Många kvinnor i Sörmland är könsstympade. För flera innebär det ett liv med smärta och lidande. Problemen uppmärksammas nu i hela Sörmland.

 • 2017-10-16

  Amningen minskar – vårdens och partnerns stöd viktigt

  Att amma eller inte och hur länge? Svåra frågor som många föräldrar ställs inför. Amning är viktigt men det är inte alltid det fungerar. Nu arrangeras de årliga utbildningsdagarna för all personal i vårdkedjan som möter blivande, nyblivna föräldrar och barn.

 • 2017-10-12

  Vårdcentraler lyfter kronisk sjukdom på årets hälsovecka

  Gott liv med kronisk sjukdom. Det är temat under årets hälsovecka på länets landstingsdrivna vårdcentraler som börjar på måndag, 16/10. Föreläsningar och praktiska tips om hälsosamma levnadsvanor, som paraffinbad och stolsgympa, är delar av vad som erbjuds.

 • 2017-10-10

  Framtiden också till hjärt- och medicinavdelningen på Kullbergska sjukhuset

  Snart kommer framtiden även till Kullbergska sjukhuset i Katrineholm. Hjärt- och medicinavdelningen får nu möjlighet att ingå i projektet framtidens vårdavdelning som är ett nytt sätt att arbeta med patienten i centrum och förändrade scheman för personalen.

 • 2017-10-06

  Turné för att öka kunskapen om 1177 Vårdguiden

  1177 Vårdguiden är en av de mest använda digitala tjänsterna i Sverige. I Sörmland har användningen tredubblats sedan 2014 men kunskapen hos befolkningen om tjänster och möjligheter kan bli bättre. På måndag startar en informationsturné till länets samtliga vårdcentraler.

 • 2017-10-05

  Inspirerande hälsotorg på länets alla tre sjukhus

  Nu finns det hälsotorg även på Nyköpings lasarett och Mälarsjukhuset i Eskilstuna. I entrehallarna finns hälsotorgsvärdar som på olika sätt kan hjälpa besökarna med information, inspiration och tips för att förbättra sin hälsa.

 • 2017-10-04

  Förhöjda halter av bakterier i dricksvattnet i Eskilstuna men inte på MSE i nuläget

  Prover visar att vattnet i delar av Eskilstuna innehåller förhöjda halter av bakterier. Orsaken till störningen är ännu oklar men under utredning och löpande provtagningar genomförs för närvarande. Mälarsjukhuset ligger inte i det område som påverkats. Har du frågor om vattnet? Ring 016-710 23 00.

 • 2017-10-03

  Utredningen kring det försvunna barnet

  Landstinget Sörmland är nu klar med den interna utredning som gjorts efter att ett dödfött barn försvunnit på Nyköpings lasarett.

 • 2017-09-28

  Länets barnklinik anpassad för en modern vård i Sörmland

  Länets barn- och ungdomsklinik har sedan början på september femton vårdplatser. Antalet är beslutat av landstingsstyrelsen, detta för att det formellt krävs ett politiskt beslut för att bestämma antalet vårdplatser. I praktiken har vi däremot haft femton platser sedan våren 2014 då vi gick ned från tjugo.