Landstinget Sörmlands logotyp

Nyheter

Här hittar du nyheter inom Landstinget Sörmland.

 • 2018-06-21

  Det ska bli enklare att samarbeta med landstinget

  Landstinget Sörmland lanserar nu en Samverkanswebb. En skräddarsydd plattform för kommunikation och samarbete. Innehållet är anpassat för landstingets många samarbetspartners, så som privata vårdgivare, kommuner och andra organisationer och företag, som har gemensamma uppdrag med landstinget.

 • 2018-06-20

  Specialiserad vård i hemmet-när patienten själv får välja

  SSIH, specialiserad vård i hemmet, är en vårdform som vuxit med närmare 70 procent på lite mer än ett år. 200 personer väljer i dag att få vård hemma istället för på sjukhus. Verksamheten är en viktig del för det totala antalet vårdsängar i Sörmland. Patienter och anhöriga ger dessutom vårdformen mycket höga omdömen.

 • 2018-06-18

  I sommar blir hälsotorgen mobila med extra fokus på barn

  Du behöver inte komma till oss, vi kommer till dig. I alla fall om du är i Eskilstuna under sommaren där Mälarsjukhusets hälsotorg blir mobilt och flyttar till andra torg och fritidsgårdar.

 • 2018-06-14

  Sommaren i den sörmländska vården och andra öppettider

  Det största sjukhuset i länet har fler vårdplatser jämfört med förra sommaren, akuterna och vårdcentralerna har öppet som vanligt och samarbetet med länets kommuner är förberett. För att hålla bemanningen uppe erbjuds dessutom personal under vissa förutsättningar extra ersättningar. Så ser läget ut inför sommaren 2018 inom vården.

 • 2018-06-05

  Dialysverksamhet till Kullbergska sjukhuset

  Dialysverksamhet, både själv- och assisterad, närmar sig på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm. Bättre och mer jämlik vård för dialyspatienter i västra delen av länet är syftet med den nya verksamheten. Ärendet diskuteras och beslutas i landstingsstyrelsen den 12/6.

 • 2018-06-05

  Agenda 2030 i landstinget

  Landstinget arbetar med samtliga mål i Agenda 2030 och har gått med i ett pilotprojekt tillsammans med FN-förbundet och SKL för att stärka kunskap och engagemanget ytterligare för Agenda 2030.

 • 2018-05-24

  Två nya divisionschefer på plats till sensommaren

  Divisionerna primärvård och medicin får nya chefer. En internrekrytering och en akutchef från Stockholm finns på plats till sensommaren.

 • 2018-05-22

  Ventilationsanläggningen för operation byggs om på Kullbergska sjukhuset

  Under sommaren bygger Kullbergska sjukhuset om ventilationsanläggningen för två av sina operationssalar
  med start vecka 23.

 • 2018-05-16

  Använd inte antibiotika i onödan

  Ju mer antibiotika vi använder desto fler bakterier utvecklar motståndskraft mot läkemedlet. Det är ett allvarligt och växande problem i hela världen.

 • 2018-05-09

  Kostnaden för inhyrd personal minskar och ökar

  Nästan hälften, nio av 21, landsting och regioner minskade sina kostnader för inhyrd personal under första kvartalet i år jämfört med första kvartalet 2017. Även i Sörmland märks arbetet för att nå oberoende av hyrpersonal, tydligast inom primärvården.

Föregående123
(23 Nyheter)