Landstinget Sörmlands logotyp

Nyheter

Här hittar du nyheter inom Landstinget Sörmland.

 • 2018-02-20

  Fortsatt hög kvalité på hjärtsjukvården i Sörmland

  Hjärtvården i Sörmland håller fortsatt hög kvalitet. Resultatet av hjärtvården är över rikssnitt i Katrineholm, Nyköping och Eskilstuna. Det visar resultat från kvalitetsregistret Swedheart för 2017.

 • 2018-02-14

  Legionella i Nyköping

  Ett fall av legionella har konstaterats på Nyköpings lasarett. Patienten som drabbats har varit inskriven på sjukhuset en längre tid, på olika avdelningar, vilket gör det svårt att veta var personen smittats. Vattentemperaturen har nu höjts och hela sjukhuset hetvattenspolas med start i dag, onsdag 14/2.

 • 2018-02-06

  Landstinget Sörmland föreslås byta namn

  Landstinget Sörmland blir den första januari 2019 Region Sörmland. Namnbytet hänger samman med det utökade uppdrag och ansvarsområde landstinget får vid en regionbildning.

 • 2018-02-05

  Män mår bättre än kvinnor och rökningen har halverats

  Sörmländska män skattar sin hälsa högre än kvinnor, rökningen har halverats men fetman fördubblats. Det visar resultat i undersökningen Liv och hälsa där tusentals sörmlänningar har svarat.

 • 2018-02-05

  Med vårdnära service har Geriatriska avdelningen på Mälarsjukhuset fått nöjdare medarbetare!

  I den senaste undersökningen av medarbetarenkäten har resultatet för Geriatriska avdelningen ökat. Detta sedan man införde vårdnära service, där servicemedarbetare tar över arbetsuppgifter från vårdpersonalen.

 • 2018-02-02

  Tydligt positiva resultat från personalen i Landstinget Sörmland

  89 procent av medarbetarna i Landstinget Sörmland rekommenderar andra att jobba i organisationen, alla områden går åt rätt håll och trivseln på arbetsplatsen är mycket hög. Detta enligt resultaten från 2017 års medarbetarenkät som också visar att det finns ett par områden med förbättringsbehov.

 • 2018-01-23

  Positivt ekonomiskt resultat för 2017

  Landstingets preliminära bokslut för 2017 visar ett positivt resultat på över 170 miljoner kronor och att sjukfrånvaron minskar. Däremot går hälso- och sjukvården back samtidigt som kostnadsutvecklingen ökar mer än budgeterat.

 • 2018-01-17

  Landstinget har tagit fram högskoleutbildning för måltidsvärdar

  Landstinget tillsammans med Umeå universitet tagit fram en utbildning för måltidsvärdar. Utbildningen motsvarar 4,5 högskolepoäng, och ger en grundläggande kompetens i mat och måltider som behövs för att arbeta som måltidsvärd inom hälso- och sjukvården.

 • 2018-01-16

  Landstinget sköter all utprovning av hörapparater

  Öron-näsa-hals kliniken i Landstinget Sörmland sköter nu all utprovning av hörapparater. För att klara detta har personal anställts och extra medel behöver skjutas till verksamheten.

 • 2018-01-12

  Frågor och svar angående digital vård i Sörmland

Föregående123
(24 Nyheter)