Landstinget Sörmlands logotyp

Nyheter

Här hittar du nyheter inom Landstinget Sörmland.

 • 2018-04-16

  Ambulanspersonal och skyddsmasker

  Ambulanssjukvården i Landstinget Sörmland fortsätter använda skyddsmask-90 i väntan på alternativ. Upphandling av ny skyddsutrustning pågår men tillsvidare används masken för att personal ska kunna omhänderta patienter under svåra förhållanden.

 • 2018-04-05

  Landstinget Sörmland stoppar höftartroskopier

  Landstinget Sörmland har ett avtal med en privat vårdgivare i Eskilstuna. En del av det avtalet har omfattat höftartroskopier som nu stoppas av landstinget.

 • 2018-04-05

  VRE-utbrottet under kontroll på Nyköpings lasarett

  Under senaste veckan har ett nytt fall av VRE (Vancomycin Resistenta Enterokocker) adderats till utbrottet Nyköping. Totalt har därmed 40 fall konstaterats med VRE-stammen.

 • 2018-04-05

  Södra länets primärvårdsjour flyttar

  Primärvårdsjouren i Nyköping flyttar till Vårdcentralen Ekensberg och finns på Ekensberg från och med den 7 april. Tid bokas som tidigare via telefonnummer 1177.

 • 2018-03-28

  14 miljoner till kvinnovården i Sörmland

  Staten och Sveriges kommuner och landsting, SKL, gör en ekonomisk satsning för att öka tillgängligheten och jämlikheten i förlossningsvården och förstärka övriga insatser för kvinnors hälsa. För Sörmlands del innebär detta omkring 14 miljoner kronor.

 • 2018-03-27

  Öknaskolan och Landstinget Sörmland kritiseras av Skolinspektionen

  Skolinspektionen kritiserar Öknaskolan, och Landstinget Sörmland som är skolans huvudman, för brister i arbetet med kränkningar på skolan. Mycket har gjorts men mer kan göras enligt beslutet.

 • 2018-03-27

  VD-byte i Landstingsservice AB

  Styrelsen i Landstingsservice AB (LSAB) entledigar Therese Aspelund Bergström som VD för bolaget. Hon lämnar tjänsten i slutet av juni.

 • 2018-03-23

  Vill du vara med i en studie om whiplashbesvär?

  Vi söker dig som varit med om en trafikolycka för minst 6 månader sedan och som fortfarande har nackbesvär.

 • 2018-03-23

  Lånecyklar - första trampet till en cykelvänlig arbetsplats

  Röda cyklar med den vita näckrosen på. Det blir ett inslag i stadsmiljön då landstinget nu erbjuder medarbetarna att låna cyklar för ärenden i tjänsten. Tjänstecyklarna är först ut i en större satsning för att bli en cykelvänlig arbetsplats.

 • 2018-03-23

  Frågor och svar om VRE

  På Nyköpings lasarett har flera fall av den antibiotikaresistenta bakterien VRE konstaterats. Drygt 250 patienter har fått brev hem med uppmaning att testa sig.

  Om du är patient eller anhörig till en patient som ingår i smittspårningen kan du kontakta din ansvariga läkare. Övriga frågor hänvisar vi till Smittskydd/Vårdhygien på telefonnummer 016-10 35 85.

  Här kan du ta del av de vanligaste frågorna och svaren.

Föregående1234
(31 Nyheter)