Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Om du inte är nöjd med vården

Försök först att lösa problemen
där du fick dem.
Om problem ändå finns kvar
kan du kontakta patientnämndens kansli,

Gemensamma Patientnämnden

Patientnämnden hjälper till gratis
Om du eller någon i din familj har eller haft problem
med sjukvård hos landstinget eller i en kommun
eller tandvård hos Folktandvården.

Patientnämnden undersöker vad som har hänt

Om du fortfarande inte är nöjd kan patientnämnden
informera dig om var du kan klaga vidare.

Patientnämnden ska också skaffa stödpersoner
till svårt psykiskt sjuka personer
som får vård mot sin vilja.

Ring eller skriv till patientnämnden.

Patientnämnden har tystnadsplikt
och talar inte om för någon annan
vad du berättar.

Adress:
Landstinget Sörmland
Patientnämndens kansli
611 88 Nyköping

Telefon: 0155 – 24 50 00
E-post: patient...@dll.se

Patientförsäkringen LÖF

Patientförsäkringen gäller
om du har blivit skadad när du fått behandling
eller undersökning i sjukvården eller tandvården.
Du ska anmäla skadan till Personskaderegleringen
så fort som möjligt
eller senast tre år efter att du fick skadan.
Ibland kan du anmäla
upp till tio år efter skadan.

Skicka blanketten med anmälan
direkt till Patientförsäkringen LÖF.

Adress:
Patientförsäkringen LÖF
Box 17830
118 94 Stockholm

Telefon: 08 – 551 010 00

Privatläkare har egna försäkringar
som de kan informera dig om.

Om privatläkaren inte har någon försäkring
kan du istället anmäla skadan
till Patientförsäkringsföreningen.

Adress:
Patientförsäkringsföreningen
Box 24127
10451 Stockholm

Telefon: 08 – 522 782 90

Läkemedelsförsäkringen

Läkemedelsförsäkringen gäller om du har skadats
av ett läkemedel du har fått i Sverige.
Den gäller inte när du mår dåligt
av ett läkemedel och inte heller
om du har blivit skadad
för att du missbrukat läkemedlet,
till exempel använt det som knark.

Du ska anmäla skadan senast tre år
efter att du fick skadan.

Adress:
Läkemedelsförsäkringen
Ringvägen 100, Uppg. A, plan 10
Box 17608
11892 Stockholm

Telefon: 08 – 462 37 00

Inspektionen för vård och omsorg

Det är viktigt att veta att en anmälan till IVO kan begäras ut av journalister

Adress:
Inspektionen för vård och omsorg
Avdelning öst
Box 6202
102 34 Stockholm