Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Vi bygger om sjukhusen i Sörmland

Nu har vi startat
det största byggprojektet någonsin
i Sörmlands Landsting.
Vi ska bygga om och bygga till
sjukhusen i Sörmland för 4 miljarder kronor.
Det kommer att ta 10 år innan vi är klara.
Meningen med projektet
är att vi ska bli det friskaste länet i Sverige år 2025.

Redan förra hösten
började vi bygga om och bygga till
Regionsjukhuset Karsudden.

I år har vi börjat arbeta med
Nyköpings lasarett.
På Mälarsjukhuset i Eskilstuna
och Kullbergska sjukhuset i Katrineholm
planerar vi och flyttar om delar av verksamheten
innan vi börja bygga. 

Karsudden
Regionsjukhuset Karsudden
är Sveriges största sjukhus för rättspsykiatrisk vård.
Det byggdes på 1960-talet
och renoverades på 1990-talet.

Nu är byggnaderna slitna.
De behöver renoveras för att få bättre säkerhet
och för att miljön ska bli bättre
för både personal och patienter. 

Vi ska bygga en ny säker byggnad
för förvaltningsrätten.
Vi ska också bygga om två vårdavdelningar
och bygga ihop alla hus på området.
Då blir det säkrare
att ta sig mellan de olika delarna av sjukhuset.

Under tiden som vi bygger om vårdavdelningarna
ska patienterna vara
i det nya huset som vi bygger.
Därför kan vi ha verksamhet som vanligt
under tiden vi bygger.

Vi tror att det kommer ta mellan tre och fem år
att bygga om och bygga till Karsudden.

Nyköpings lasarett
I slutet av januari 2014
började vi bygga om sjukhuset Nyköpings lasarett.
Vi river ett hus
och bygger två nya hus.
Vi bygger för att sjukhuset ska få
en modern och bra akutmottagning,
nya operationssalar och en ny huvudentré.

Vi river det gamla huset  
för att få plats med den nya huvudentrén,
nya mottagningar och avdelningen för radiologi.  

Vi börjar bygga ett av de nya husen i augusti i år.
Under tiden vi bygger
kommer det att finnas skyltar som visar
vilka entréer, trappor och hissar
som besökarna ska använda.

Det andra nya huset ska vi bygga
på tomten framför det som är akutmottagning nu.
Där ska det finnas en ny akutmottagning,
operationssalar och en sterilcentral.
Vi börjar bygga det här huset år 2015.

Under byggtiden flyttar vi akutmottagningen
till våningsplanet under radiologen.
Ingång och ambulansinfart blir på andra sidan huset
mot var ingången är idag.
Ingången blir vid Samlingsvägen och Olrogs väg.
Vi kommer att flytta akutmottagningen hösten år 2014. 

Kullbergska sjukhuset
Vi planerar för hur Kullbergska sjukhuset i Katrineholm
ska bli ett modernt närsjukhus.

Vi ska riva byggnaden med bibliotek och expeditoner
så att vi får plats med ett nytt, större hus.
Det ska ha en stor huvudentré
som besökarna kan komma fram till med buss.  
I huset ska vi också ha en samlad mottagning
för medicin, geriatrik och rehabilitering, kirurgi,
ortoped, urologi och hudmottagning.
Alla mottagningarna ska finnas på ett våningsplan
och ha en gemensam reception.

Det ska också finnas en vårdavdelning
med 12 vårdplatser i enkelrum.
De ska ligga bredvid
de vårdplatser som redan finns på sjukhuset nu.

Vi startar rivningsarbetet på Kullbergska sjukhuset
någon gång under våren eller sommaren år 2015.
Det nya huset ska vara färdigt på våren år 2017.

Redan i september år 2014
börjar vi bygga en ny ambulansstation.
Den ska ligga utanför sjukhusområdet,
vid bilprovningen i området Lövåsen.

Mälarsjukhuset
Mälarsjukhuset ser ut nu som det gjorde på 1970-talet.
Vi har inte ändrat på mycket sedan dess.

Många vårdavdelningar är långt från
diagnostik och behandling.
Flera delar av samma klinik
är spridda inom sjukhusets område.

Akutmottagningen behöver nya större lokaler.
Samtidigt behöver operationsverksamheten byggas om.
Det är svårt att göra
samtidigt som vi inte kan stänga avdelningen helt.

Vi behöver samla vårdplatserna
nära varandra
och så behöver vi fler enkelrum.
När vi planerar för Mälarsjukhuset
tänker vi extra mycket på
att få bra hygienutrymmen.

Vi kommer bygga om mycket på Mälarsjukhuset.
Vi ska riva två hur
och bygga ett nytt hus.
30 tusen kvadratmeter lokaler ska bli mer moderna.

Det tar tio år att bygga om sjukhuset.
Då har vi klarat av
mer än 100 byggprojekt på Mälarsjukhuset.

De två husen som vi ska riva
ligger vid den gamla huvudentrén.
Vi börjar riva husen på våren år 2016.

Vi planerar att det nya huset är klart år 2019.
Där ska det finnas akutmottagning, akutradiologi
och en operationsavdelning med sterilcentral.
Det ska också finnas en ny förlossningsavdelning
och vårdavdelningar.