Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Vad är skillnaden på inflammation och infektion?

Inflammation

Inflammation är kroppens
sätt att försvara sig mot skador.
Mer blod kommer
till det skadade området
och det svullnar, blir rött
och varmt.

Vi känner smärta,
vilket är bra
eftersom vi då
inte rör så mycket
på den skadade kroppsdelen.

Det inflammerade området
drar snabbt till sig
vita blodkroppar från blodet
som försöker kämpa mot
bakterier och virus.

Många vita blodkroppar
dör när de försöker
försvara kroppen.
Det var som bildas
vid en inflammation
är vita blodkroppar,
både levande och döda.

Kroppen kan också få
en inflammation
när kroppens egna försvar
kämpar mot
den egna kroppen
som exempelvis
vid reumatiska sjukdomar.

Infektion
En infektion är när kroppen
får virus eller bakterier
som ger halsfluss,
influensa och torsk.

Kroppen bildar celler
som söker upp
och dödar bakterierna,
virusen eller cancercellerna.
Kroppen försvarar sig
med en inflammation.

Att bli immun
Kroppens skapar också
celler som minns infektionen.
Så att nästa gång kroppen
möter smittan blir vi inte sjuka.
Minnescellerna kämpar snabbt
ned viruset.
Det kallas för att vi är immuna.
Så fungerar också vaccinationer.