Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Samordning i re-habilitering

Vi kan hjälpa dig med samordning

Har du många kontakter med vård och omsorg?
Träffar du också personal från habilitering och socialtjänsten?
Vi kan samordna hjälpen så att din vardag blir enklare.  

Vem får hjälp?

Alla som behöver mycket hjälp under lång tid
från kommunen och landstinget
har rätt att få samordning.

Vad är en samordnare?

En samordnare är en person som hjälper dig att samordna kontakt med kommunen och landstinget.
Du eller din familj kan prata med samordnaren
om ni har frågor om din vård, omsorg, habilitering och socialtjänst.

Vem bestämmer?

 Det är du som bestämmer om du vill ha hjälp
av en samordnare.
Du kan prata med någon du redan träffar
på kommunen eller landstinget
och be om en samordnare.
Den personen ordnar ett möte för dig
och för de personer som arbetar med dig
på kommunen och landstinget.

Vem blir din samordnare?

Personen som blir din samordnare
arbetar inom kommunen eller landstinget.
Det är en person som du redan har träffat
och som du litar på.
Du kan själv säga vem du vill ha som samordnare.

Vad gör samordnaren?

Samordnaren är med och gör en plan för den hjälp du behöver.
Han eller hon kontrollerar att planen fungerar
och hjälper dig att ändra planen om den inte fungerar.
En samordnare ska vara ett stöd för dig.

Vad är en samordningsplan?

Du träffar samordnaren
och de personer från kommunen och landstinget
som ger dig vård och stöd.
Tillsammans gör ni en samordningsplan.
I planen skriver ni vilken hjälp du behöver
och när du ska få hjälp.
Ni skriver vem som ska ge dig hjälp.
Ni skriver när ni ska träffas igen
och prata om hur samordningsplanen fungerar.

Vill du veta mer?

Prata med någon av de personer du brukar träffa
inom kommunen och landstinget
om du har frågor.

Du kan också läsa på webben:

www.socialstyrelsen.se/funktionshinder/rehabiliteringhabilitering/samverkan/stodisamverkan
Webbplatserna är inte lättlästa.