Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Om stroke

På strokeenheten
ger många olika personer
vård och träning efter stroke
 När en person får stroke
är det bråttom att få vård.
Stroke är en propp
eller blödning i hjärnan.
Först måste läkaren
röntga patienten för att se
om det är en propp
eller en blödning.
Sedan får patienten hjälp
på strokeenheten.

I Sverige ska alla akutsjukhus
ha en särskild strokeenhet.
Chansen att bli bra igen
är mycket större
när personalen
har specialkunskaper om stroke.

Många olika yrken
finns på strokeenheten
Varje människa får olika skador
efter en stroke.
Alla patienter får träffa
en arbetsterapeut och sjukgymnast
efter en stroke.
Men bara patienter
som förlorat talförmåga
träffar en logoped.

På strokeenheten
tittar sjukgymnasten på
om patienten kan förflytta sig
eller röra sig som vanligt.
En arbetsterapeut undersöker
om patienten kan tala och minnas.

På avdelningen kontrollerar
man också patientens hjärtrytm,
blodfetter, blodtryck
och blodsocker.
Personalen pratar med patienten
om alkohol, rökning och vikten
eftersom det kan leda till stroke.
Bra mediciner
och att ändra sitt sätt att leva
kan göra att patienten
slipper en ny stroke.

På strokeenheten
finns också undersköterskor,
sjuksköterskor och läkare.

Alla på enheten vet
vad som är viktigt
för att få patientens hjärnceller
att komma igång igen.

Träning är viktig
Patienten kommer
att få ett träningsprogram
Hur träningen ska vara
beror på
vilka funktionsnedsättningar
som patienten fått.
En kroppsdel kan vara förlamad,
patienten kan ha tappat styrka
och känsel.
Andra patienter kan ha fått
svårt med att förstå.

Patienter som är kvar på sjukhuset
tränar under sin tid på sjukhuset.
Patienter som bor på äldreboenden,
tränar med hjälp av personalen där.
Andra patienter tränar hemma
i den egna bostaden.

Vissa patienter kommer till sjukhuset
för träning fastän de bor hemma.
På en del platser i Sörmland
finns speciella hemrehabteam.