Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Om psykisk ohälsa

Detta gör psykiatrin

Det finns många
fördomar om
psykisk ohälsa.
Men psykiatrin
kan hjälpa
och läka.

Att psykisk ohälsa
är skamligt
är ett stort problem.
Många patienter
vill inte ha kontakt
med psykiatrin.

Det finns många
ärftliga psykiska
sjukdomar.

Människor som
får dessa sjukdomar
behöver oftast
mediciner hela livet,
eller elbehandlinga.

Många människor
mår ochså dåligt
av kriser i livet.
De kan då behöva
någon att tala med
i psykoterapi.

Inom psykiatrin
arbetar man alltså
med hela människan,
både med kroppen
och med själen.