Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Om hörsel

Hör du dåligt?

Vaxpropp i örat
En av de vanligaste orsakerna
till hörselnedsättning,
alltså dålig hörsel,
är vaxpropp.

I hörselgången finns det vax.
Vaxet är till för
att skydda hörselgången mot
fukt och infektion.
Ibland kommer inte vaxet ut
av sig själv.
Då får vi en vaxpropp.

Ofta kan du ta bort vaxproppar
med medel som du köper på apoteket
utan recept.

Om du inte lyckas bli av
med vaxproppen
kan du få hjälp på vårdcentralen.
De kan spola eller suga rent örat.

Vätska bakom trumhinnan
Om du har haft luftvägsinfektioner
eller öroninflammation
kan du få vätska bakom trumhinnan.

Då hör du sämre
och det känns som om det slagit lock
för örat
eller bubblar i örat.

Din läkare kan enkelt se
om du har vätska bakom trumhinnan.
Ofta läker sjukdomen själv
inom 1 till 3 månader.
Vuxna kan tryckutjämna,
det vill säga hålla för näsan,
stänga munnen
och försöka blåsa ut luft.

Om problemet är kvar
efter en månad ska du
ta kontakt med din vårdcentral.

Bullerskador
Hörsnäckan tål ganska höga ljud.
Men om ljudet är för högt
kan hörselcellerna brytas av.
Ibland kan även själva
hålcellen i örat dö.
Om du undviker fortsatt buller
kan cellen reparera sig
och hörselnedsättningen kan
då gå tillbaka.
Du kommer att höra bra eller i alla fall
bättre igen.

Ett mycket starkt ljud som en explosion
kan ge en skada som inte går över.
Den sortens bullerskador är ovanliga.

Plötslig hörselnedsättning
Ibland får personer en större eller
mindre hörselnedsättning
som kommer snabbt.
Det är svårt att säga vad det beror på.
Om det händer dig är det viktigt
att du kontaktar med vårdcentralen snabbt.

Biverkan från läkemedel
Det finns läkemedel som kan
påverka din hörsel.
Vattendrivande läkemedel,
och läkemedel som innehåller
acetylsalicylsyra
kan ge tillfälliga skador.
Treo och magnecyl är sådana
läkemedel.

Medicin mot svåra infektioner
och vissa läkemedel mot cancer
kan ge hörselskador som varar livet ut.