Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Om äldre

Kommunen ska ge hemsjukvård


Landstinget och kommunen ger vård
och omsorg till äldre människor
i Sörmlands län.
Här är några exempel på
vart du kan få hjälp.

Fråga:
Min mamma har brutit lårbenet
och ska lämna sjukhuset.
Vilken hjälp kan hon få hemma?

Svar:
Sjukhuset kontaktar kommunen
som ordnar hemtjänst
innan din mamma lämnar sjukhuset.

Sjukhuset kan också tala med
kommunens handläggare
om hennes bostad
behöver byggas om.

Sjukhusets sjukgymnast
eller arbetsterapeut
kan också se till
att hon får träna sitt ben
när hon lämnar sjukhuset.

Behöver din mamma mediciner
eller någon som lägger om hennes sår
när hon kommer hem
ordnar sjuksköterskan
på sjukhuset
så att din mamma
får den hjälpen hemma
eller på sin vårdcentral.

Fråga:
Min faster börjar få svårare
att klara sin vardag.
Hon äter inget eftersom
hon inte orkar gå och handla.
Hon har svårt att gå i trappor
och har därför svårt
att tvätta sig
eftersom badrummet
ligger i källaren.
Vem kan hjälpa henne?

Svar:
Du ska prata med kommunens handläggare.
Din faster kan få hjälp
med att anpassa sin bostad,
hjälp med att tvätta sig och att få mat.

Fråga:
Vem kan få hemsjukvård?

Svar:
Personer äldre än 18 år
som behöver sjukvård hemma
för att de har en sjukdom
eller en funktionsnedsättning
som gör att de inte själva
kan gå till vårdcentralen
eller annan vårdgivare
kan få sjukvård hemma
av distriktssköterska
och undersköterska.

Fråga:
Vad kan hemsjukvården göra?

Svar:
Hemsjukvården kan hjälpa till
med läkemedel, smärtlindring,
behandling av sår
och med att ge näring
i dropp eller sond.

Hemsjukvården kan
också hjälpa personer
med inkontinens,
diabetes och stomi.

Fråga:
Vad kostar hemtjänst
och hemsjukvård?


Svar:
Din kommuns handläggare
beslutar om din avgift.
Avgiften är olika.
Avgiften beror på
vad du får hjälp med
och hur mycket du kan betala.

Du ska alltid ha kvar ett minimibelopp
som ska räcka
till bland annat kläder,
skor, läkemedel, TV-avgift
och hälso- och sjukvård.


Du betalar aldrig mer än maxtaxan.
Maxtaxan är lika över hela Sverige
men förändras varje år.

 

Fråga:
Var klagar jag på kommunens beslut
om avgifter?

Svar:
Du klagar hos förvaltningsrätten.

Fråga:
Var klagar jag på kommunens beslut
om vård och omsorg?


Svar:
Du klagar hos förvaltningsrätten.

Fråga:
Hur klagar jag  på sjukvården i landstinget
eller kommunen?

Svar:
Har du blivit dåligt bemött
på vårdcentralen eller sjukhuset?
Eller tycker du att din behandling
inte fungerar?
Då kan du tala
med patientnämnden.
Det kostar inget
att prata med patientnämnden.

Fråga:
Vem kan få sjukresa?


Svar:
Har du en sjukdom
som gör att du inte
kan resa på vanligt sätt
till och från vård eller behandling
kan du få sjukresa.

För att få sjukresa
ska du ha ett sjukreseintyg.
som din läkare skriver åt dig.

 

Fråga:
Vad kostar en sjukresa?


Svar:
Du betalar 100 kronor
för en enkel resa.
Kostar resan mer än 100 kronor
betalar landstinget resten.