Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Om Landstinget Sörmland

Här kan du läsa om vad Landstinget Sörmland är
och vad landstinget gör.

Innehåll

Adress till Landstinget Sörmland

Landstinget Sörmland
Repslagaregatan 19
611 88 Nyköping

Telefon 0155 24 50 00
Fax 0155 28 91 15

E-post landstinge...@dll.se

Hemsida www.landstingetsormland.se

Vill du skicka e-post till någon personal på landstinget?

Skriv personens förnamn, punkt, efter...@dll.se
Till exempel elsa.an...@dll.se

Tillbaka

Det här vill Landstinget Sörmland

Landstinget Sörmland vill att alla i Sörmland
ska ha samma möjligheter till
att ha en bra hälsa.
Landstinget arbetar för att
det ska vara mindre skillnader mellan
hur bra människor mår.
Landstinget arbetar också för bättre miljö
och barns rättigheter.

Tillbaka

Det här har Landstinget Sörmland ansvar för

Landstinget Sörmland har ansvar för
hälsovård och sjukvård,
folktandvård, hjälpmedel,
habilitering, som är stöd till och träning för
människor med funktionsnedsättning,
och rättspsykiatrisk vård,
som är psykiatrisk vård som vissa människor döms till
när de har gjort något brott.

Landstinget Sörmland har också ansvar för
kultur och utbildning
och äger Länstrafiken tillsammans med andra företag.

Tillbaka

Politiker bestämmer över landstinget

Politiker arbetar i landstingsfullmäktige,
i landstingsstyrelsen och i olika grupper
som nämnder och utskott.

65 politiker är med i landstingsfullmäktige
och det är de som beslutar om landstinget.

Vart fjärde år väljer de som bor i Sörmland
vilka som ska vara med i landstingsfullmäktige.
Alla kan gå och lyssna på mötena
med landstingsfullmäktige.

Landstingsstyrelsen tar reda på fakta och ger förslag
på sådant som landstingsfullmäktige sedan
ska bestämma om.
Landstingsstyrelsen har ansvar för
landstingets ekonomi.

De flesta politiker arbetar med annat
och är politiker på sin fritid.
Några politiker är anställda på heltid eller deltid.

Tillbaka

Landstingsdirektören är anställd

Landstingsdirektören är anställd
och högsta chef för landstinget.
Landstingsdirektören har ansvar för allt
som landstinget arbetar med
och för att ge information
som politikerna behöver för att kunna bestämma.

Tillbaka

Det här arbetar vi med

Hälso- och sjukvård

Landstinget Sörmland vill förändra sjukvården
efter vad människor behöver
och efter nya sätt att behandla sjukdomar.
Personalen ska ha kunskaper
och vi på landstinget ska arbeta
så som vetenskapen säger
och efter vad som har visat sig fungera.

Det ska vara enkelt att få vård och information.
Vi ska behandla människor med respekt
och människor ska kunna träffa samma personal
varje gång de får vård.
Vi arbetar för att människor i Sörmland
ska ha bra hälsa
och för att det inte ska vara så stora skillnader
mellan människors hälsa.

I Sörmland har vi tre sjukhus.
De är Mälarsjukhuset i Eskilstuna,
Kullbergska sjukhuset i Katrineholm
och Nyköpings lasarett.
Sjukhusen tar mest emot patienter
som behöver vård av specialister
och patienter som plötsligt
har blivit svårt sjuka.

I Sörmlands finns också regionsjukhuset Karsudden
som ger psykiatrisk vård
till människor som gjort något brott
och blivit dömda till psykiatrisk vård.

Vårdcentralerna ger vård till alla
och det är dit människor ska gå först
när de är sjuka.

Tillbaka

Tandvård

Landstinget arbetar för att alla i Sörmland
ska ha bra tänder och få bra tandvård.
De kan gå till Folktandvården,
som landstinget har ansvar för,
eller till privata tandläkare.

Folktandvården hjälper människor
att behålla sina fina tänder,
och där kan de få frisktandvård
till ett fast pris.

Äldre och människor med funktionsnedsättning
som behöver mycket vård och hjälp
har rätt till landstingets särskilda tandvårdsstöd.

Tillbaka

Habilitering och hjälpmedel

Habilitering och hjälpmedel
ger stöd och träning
till personer med funktionsnedsättning
så att de kan leva ett eget liv
och göra så mycket som möjligt.

Landstinget kan ge råd och stöd,
hjälpmedel och utbildning till människor
för att förstå och klara sig i samhället.

Tillbaka

Kultur, utbildning och fritid

Landstinget arbetar för olika slags kultur,
ger utbildning och ordnar så att människor
kan vara ute i naturen på fritiden.

Landstinget har ansvar för
Länsbibliotek Sörmland, 
Scenkonst Sörmland,
Sörmlands museum,
flera folkhögskolor,
Öknaskolan
och naturreservatet Nynäs.

Landstinget delar varje år ut pengar
som stipendier och bidrag
till föreningar som arbetar för ungdomar
eller kultur.

Landstinget har ett uppdrag att arbeta tillsammans med
kommuner, föreningar och andra organisationer
för att utveckla kulturen i Sörmland

Tillbaka

Skattepengarna

Alla betalar skatt till landstinget.
Landstinget får också bidrag av staten.

Landstinget kommer att använda 6,6 miljarder kronor
under år 2009
till allt landstinget har ansvar för.

Människor i Sörmland betalar 10 kronor och 37 öre
av varje hundralapp de tjänar till landstinget.

Det allra mesta av pengarna går till hälso- och sjukvården.
Landstingsfullmäktige bestämmer
hur mycket skatt människor ska betala
till landstinget.

Tillbaka