Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Läkemedel får inte komma ut i naturen

Sverige och de andra länderna
i EU har stränga regler
för att rena avloppsvatten
från att släppa ut
läkemedel i naturen.

Men de flesta läkemedlen
görs i länderna Indien och Kina.
Där finns inte samma regler.
Forskare har hittat
mycket antibiotika
i vattnet i Indien.

När antibiotika kommer ut

i sjöar och vatten
blir bakterier till slut resistenta. 
När vi turistar i dessa länder
sprids de resistenta bakterierna
över hela världen

Landstinget Sörmland
har tagit prover
på vårt egna vatten.
Våra prover visar
att det finns mindre antibiotika
efter att vattnet blivit renat.
Men även lite antibiotika
i vattnet kan ge
resistenta bakterier.
Därför måste vi sluta
att använda
för mycket antibiotika.