Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Dina rättigheter i vården

Du har rätt att vara med och bestämma
om din sjukvård och behandling.
En del rättigheter finns i lagar eller regler.
Andra rättigheter finns inte i lagar,
till exempel att du kan välja vård
och hur länge du ska behöva vänta
på att få vård.

Akut vård

Om du blir plötsligt sjuk
Om du blir sjuk plötsligt
eller ska föda barn
kan du få vård där du just då är.

Vård på vårdcentral

Din vårdcentral hjälper dig
att få den vård du behöver.
Den som mest behöver samma läkare
får det om det saknas läkare.

Du har rätt att få vård på en vårdcentral
i hela landet.

Du kan besöka en annan läkare,
distriktssköterska, barnmorska och liknande
än den du brukar gå till.

Du kan söka sjukgymnast
både i länet och i andra län
utan att läkaren har skrivit en remiss.
Läkaren skriver en remiss
om du behöver vård av en specialist
eller på ett sjukhus.

Vård på sjukhus

Du kan besöka vilket sjukhus du vill.
Du kan besöka en privatläkare
som landstinget betalar för.

Om din familjeläkare tycker
att du behöver träffa en specialist
kan du be att läkaren skickar remissen
till den mottagning du själv har valt.

Du kan välja vård utanför länet.
Om du behöver mycket vård och behandling
eller om du måste få vård på sjukhus
måste sjukhuset i Sörmland skicka en remiss dit.

Det här är vårdgaranti

Vårdgaranti betyder att
du ska få vård inom en viss tid.

Det här lovar vårdgarantin:
• Du ska kunna prata med vårdcentralen i telefon
eller på vårdcentralen samma dag.

• Om du måste träffa en läkare ska du får göra det
inom 7 dagar.

• Du ska få en tid hos läkare inom 30 dagar
vad du än vill ha hjälp med.

• Om din läkare på vårdcentralen
säger att du behöver träffa en specialist
ska du få tid hos specialisten så snart som möjligt
och senast inom 90 dagar.

• Om en specialistläkare säger att du behöver behandling
ska du få det så snart som möjligt och senast inom 90 dagar.

• Vårdgarantin gäller för all vård som är planerad.

Det här är viktigt att tänka på

Du kan få vård på ett annat sjukhus i landstinget
eller i ett annat landsting
om det inte finns plats på ditt vanliga sjukhus.

Om du får vård i ett annat län
får du betalt för resa och bostad.
Vi drar först av din egenavgift som du betalar själv
för resor.

Du betalar den patientavgift.
som gäller i det länet.

Vårdgarantin gäller inte om du tackar nej
till ett besök eller en behandling
utan att det finns en förklaring till det.
Då kan det ta längre tid att få ett besök eller behandling.

Du kan välja

Du kan välja på vård
som landstinget har ansvar för
och privat vård som landstinget betalar för.
Du kan få komma till medicinsk rehabilitering,
till träning, utanför länet
om du själv väljer det.

Landstinget Sörmland har till exempel avtal med
Vidarkliniken i Järna.

Du kan få information om väntetider i hela landet
www.vantetider.se