Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Alkohol

Alkohol är roligt
men farligt

Du kanske
dricker alkohol
för att ha trevligt.
Men alkohol
kan också
vara farligt.
Alkohol kan
skada din kropp.
Alkohol kan också
skada andra.
Du kan bli farlig 
i trafiken,
på arbetet,
och för din familj.

Många patienter
kommer till sjukhusen
efter olyckor
när de har druckit
för mycket.

Men personer
som bara dricker
lite alkohol
kan också få skador.
Alkoholen kan göra
andra sjukdomar värre.
Personer med diabetes,
hjärtsjukdom,
högt blodtryck
och magbesvär
ska vara försiktiga
med alkohol.

När du tar medicin
mot smärta,
sömnbesvär,
ångest och depression
är alkohol inte bra.

Människor som dricker
för mycket
kan söka hjälp
hos doktorn
för andra besvär.
De förstår inte att
alkoholen är problemet.
De kanske lider av
högt blodtryck,
övervikt, magbesvär,
oro, sömnsvårigheter
eller depression.

Om du är orolig för
hur mycket du dricker
kan du prata
med din vårdcentral.