Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

AT hos oss

Anställda vid Landstinget

Som AT-läkare i Landstinget Sörmland är du en viktig länk ute i vår verksamhet. Vi är lyhörda för dina idéer och synpunkter på förändring för att kunna utveckla både verksamheten och AT-utbildningen. Självklart får du stöd och trygghet av erfarna kollegor, handledare och studierektorer som alla bidrar i din utbildning.

Landstinget Sörmland har fyra sjukhus och 17 landstingsdrivna vårdcentraler som är fördelade på nio kommuner i länet.

På tre av sjukhusen finns möjlighet att söka AT-utbildning: Kullbergska sjukhuset i Katrineholm, Mälarsjukhuset i Eskilstuna och Nyköpings lasarett.

Välkommen att söka AT hos oss.

 Vi erbjuder dig

  • 21 månaders AT-block
  • En veckas introduktion
  • En eftermiddag per vecka för utbildning och självstudier
  • Kurser i vitala funktioner och försäkringsmedicin
  • Personlig handledare på varje tjänstgöringsavsnitt
  • Möjlighet att stanna kvar ytterligare tre månader inom önskad specialitet inför val av ST
  • Möjlighet till ST i Landstinget Sörmland efter avslutad AT-utbildning

Upplägg
6 månaders kirurgi inklusive ortopedi och anestesi
6 månaders medicin
3 månader psykiatri
6 månaders primärvård

Introduktion
Samtliga nyanställda AT-läkare börjar sin tjänstgöring med en veckas introduktion. Under veckan får du allmän information om Landstinget Sörmland och det sjukhus du är anställd på. Vi går även igenom viktigare medicinska och administrativa rutiner. Som ny AT-läkare får du också möjlighet att träffa de andra AT-läkarna, ledning, studierektorer och fackliga representanter.

Handledning
På varje klinik får du en personlig handledare. Det finns även möjlighet att träffa studierektorerna för råd och stöd.

Utbildning
En eftermiddag per vecka har du tid avsatt för utbildning, handledning, seminarier eller enskilda studier. Du erbjuds att aktivt delta i arbetet med att utforma seminarieprogrammet för ditt block.

AT-stämma
Under din tid som AT får du möjlighet att åka på AT-stämman i Stockholm vid ett tillfälle. Du får lön, reseersättning, middag och konferensavgift betald av din arbetsgivare.

Utvärdering
Din AT utväderas löpande genom enkäter där du berättar hur du upplever handledning, instruktioner samt bemötande på kliniker och vårdcentraler. Vi vill även veta hur du tycker övriga utbildningsaktiviteter har varit. Resultaten av enkäterna återkopplas till klinikerna och handledare/lärare för att vi ska få möjlighet att utveckla vår AT-tjänstgöring.

AT-rum
Alla AT-läkare har tillgång till ett eget rum med kök samt arbets- och matplats.

För mer information klicka dig vidare till AT-sidorna på respektive sjukhus i listan till vänster.