Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Sidatan sameey haddii aad xannuunsato, is-dhaawacdo ama u baahato talo xiriir la leh caafimaadkaaga

Waxaa dhacdo xaalado usan qofka garanayn waxa u sameeyo markii u xannuunsado. Hoos ka akhriso siyaabaha caawinaadda lo helo.

Rugta daryeel-caafimaadeedka – waa goobta ugu horeeyso ee loola xiriiro

Dhibaatooyinka-caafimaadeed ee aan u baahnayn daryeelka degdegga ee isbitaalka waxaad kala xiriiri kartaa rugta daryeel-caafimaadeedka. Haddii loo baahdo takhtarrada rugta ayaa takhtar aqoon gaar u leh cudurkaaga ku gudbin doono. Talo-bixin awgeed ayaa rugta daryeel-caafimaadeedka loogu xiriiri karaa khadka taleefanka. Xaaladaha qaarkood waxaa suurtagal noqon karto in hoyga lagugu soo booqdo.

Heeganka daryeel-caafimaadeedka koowaad

Haddii aad la dhibaataysan tahay dhibaato-caafimaadeed u baahan in durbadiiba wax laga qabto, taasoo ku soo beegan tay maalin sabti, axad ama fasax/ciid ah, waxaad la xiriiri kartaa Heeganka daryeel-caafimaadeedka koowaad. Gobolka waxaa ku yaalaan Heeganka daryeel-caafimaadeedka koowaad, kuwaasoo tiradooda ah afar.  Ballanka waxaad ka qabsan kartaa adigoo waca 1177.

Shabakadda internetka www.1177.se waa goobta aqoonta, waxaad ka heleysa xaqiiqda iyo taloooyinka xiriirka la leh daryeel-caafimaadeedka, caafimaadka iyo cudurrada. Isla goobtaas waxaad ka heli kartaa adeegyada elektroonikada ku salaysan, kuwaasoo tusaale ku cusboonisin karto ruqsadaha daawada lagu iibsado, ballan qabsasho ama ballan ciribtirid.

Talo-bixinta ammuuraha daryeelka bukaanka awgiis ayaa wici kartaa 1177. Kalkaalisooyinka caafimaadka oo aqoon heer sare leh oo ka hawlgala Talo-bixinta ammuuraha daryeelka bukaanka ayaa dhibaatada qiimaynaayo, talo ku siinaayo, iyo haddii loo baahdo warbixin meesha aad caawinaad kala xiriir karto.

Rugta daryeel-caafimaadeedka degdegga

Wac 112 ama booqo rugta daryeel-caafimaadeedka degdegga haddii ay jirto xaalad halis ah.