Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Barnvård i Sörmland

Barn- och ungdomskliniken i Sörmland vänder sig till barn och ungdomar som är upp till 18 år. Kliniken är länsövergripande och har verksamhet i Eskilstuna, Nyköping och Katrineholm. Men som förälder har du alltid rätt att söka andra vårdgivare.

I Eskilstuna finns en slutenvårdsavdelning för barn och ungdomar 0-18 år och en avdelning för för tidigt födda barn samt sjuka nyfödda barn. Här finns också olika barnspecialistmottagningar. I Nyköping och Katrineholm finns specialistmottagningar. I Nyköping finns det även en dagvårdsavdelning. Mellan de tre sjukhusen finns ett nära samarbete.

Valfrihet

Som förälder har du rätt att söka vård för ditt barn i ett annat län och av annan vårdgivare om du av någon anledning vill göra det. Varje landsting har ett ansvar för att erbjuda och bekosta vård till sina länsinvånare. Som sörmlänning kan du söka öppen hälso- och sjukvård i hela landet utan remiss, förutsatt att det är en vårdgivare som är landstingsfinansierad.  För sluten vård, som kräver inläggning på sjukhus, behövs ett godkännande i förväg från hemlandstinget.

Ansvar och avgifter

Du får själv kontakta vårdgivaren i annat län och försäkra dig om att de kan ta emot dig. Du betalar den patientavgift som gäller i vårdlandstinget och även merkostnader som kan uppstå i samband med det fria vårdvalet.  Barn, som får vård i landsting som tar ut avgift för barn, kan få patientavgiften återbetald av Landstinget Sörmland. Får du remiss från primärvårdsläkare till sjukhusmottagning kan du välja till vilken mottagning remissen ska skickas.

Mer information

Här hittar du information om barn- och ungdomsmottagningar i närliggande län: