Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Barnavårdscentralerna i Sörmland

Barnavårdscentralerna (BVC) erbjuder kostnadsfria hälsobesök, följer barnets utveckling samt ger råd och stöd i föräldrarollen fram till barnets skolstart
(0-6 år) genom:

 • sjuksköterske-/läkarmottagningVårdcentraler i Sörmland
 • telefonrådgivning
 • hembesök
 • amningsstöd
 • individuellt föräldrastöd
 • föräldragrupper
 • samtal om hälsa och livsstil
 • hälsoundersökning
 • vaccinationer
 • samtal om barns utveckling och behov
 • samtal om barnsäkerhet
 • råd när barnet är sjukt

Barnavårdscentralerna finns oftast lokaliserade i anslutning till länets vårdcentraler.