Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Om barn och unga

 • 2011-04-04

  Barn ska få ökat stöd vid anhörigas sjukdom

  Personal i hälso- och sjukvården ska särskilt tänka på barn när vuxna i deras närhet är psykiskt sjuka, allvarligt fysiskt sjuka, missbrukar eller avlider. Så står det i lagen. Landstingsstyrelsen tar på tisdagen ställning till en förstärkning och hur det ska ske i praktiken.

  - Det här är en angelägen fråga och jag är glad att vi har kan gå vidare i det här arbetet. Barn har inte samma förutsättningar att själva be om stöd och det är viktigt att vi blir bättre på att fånga upp dem, säger Åsa Kullgren, Landstingsstyrelsens ordförande.

  En arbetsgrupp inom olika delar av Landstinget Sörmland har tagit fram riktlinjer och en checklista för att uppfylla lagens krav på barnens rätt som närstående. Arbetsgruppen föreslår också att landstinget ska utöka perspektivet till att gälla även syskon, far- och morföräldrar eller andra som står barn nära.

  Viktigast är att kompetensutveckla personal i hela organisationen så att de ser barnen i de vardagsnära rutinerna och vet hur de ska agera. För det har man tagit fram riktlinjer ”Trygga och förebygga – Landstinget Sörmlands riktlinje för barn och ungas behov och rättigheter som närstående i patientnära verksamheter”.

  Landstingsstyrelsen föreslås även satsa 200 000 kronor för kompetensutveckling