Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Ombyggnationer Karsudden

2018-11-05

Regionsjukhuset Karsudden är i behov av renovering både för att byggnaderna är slitna och för att förbättra säkerheten för både patienter och personal.

Så här påverkar ombyggnationen dig som besöker Karsudden

Besök på Karsudden ska alltid vara föranmälda. Det förekommer en hel del trafik på området av lastbilar samt traktorer. Vissa avspärrningar förekommer också och periodvis kan det vara störande oljud från bygget. På det stora hela kommer arbetet att påverka ordinarie verksamhet i relativt liten omfattning.

Status för arbetet

November 2015

Den första byggnaden, E-huset som innehåller bl. a nya säkerhetsreceptionen, förvaltningsrättslokal, besöksavdelning och 2 vårdavdelningar är nu invigd och i drift.

Bygget pågår för fullt i det andra huset, A-huset, som beräknas bli klart februari 2016. Vi räknar med att varje hus tar ca 10 månader att renovera samt bygga om. Då Karsudden består av 5 vårdenheter beräknas hela sjukhuset vara färdigbyggt i slutet av 2018.

Åtgärd

De befintliga vårdbyggnaderna kommer att byggas om och så ska alla husen byggas ihop – detta för att man enkelt och säkert ska kunna röra sig mellan avdelningarna. I dag är det stor brist på samtalsrum och aktivitetsrum, men efter ombyggnaden kommer patienter och personal att få stora ljusa moderna lokaler och det kommer att finnas gott om rum.

Det kommer bara att finnas en entré efter ombyggnaden, vilket ökar säkerheten avsevärt. En helt ny besöksavdelning kommer att finnas i den nya entrébyggnaden samt sammanträdesrum till förvaltningsrätten. En bom samt kamera har satts upp vid infarten för att hindra obehöriga att komma in på området.

Tidsplan

Steg 1

Byggandet av den nya entrébyggnaden, renovering samt att man bygger ihop hus A och B. Detta beräknas bli klart vintern 2016.

Steg 2

Denna etapp innefattar de två kvarvarande husen C och D och beräknas stå klart hösten/vintern 2018.