Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Om- och nybyggnation för Psykiatriska mottagningen

2018-05-01 - 2019-03-01

Vi bygger om hus N14, (entré 7, målpunkt G) till nya moderna och större lokaler för den Psykiatriska mottagningen på Nyköpings lasarett.

Arbetet beräknas klart till våren 2019.

Arbetet med hus N14 innebär förutom ombyggnationer i redan befintlig huskropp, att en helt ny huskropp ska byggas på nuvarande huskropps innergård. Tillbyggnaden kommer att inrymma ytterligare verksamhetsyta i form av flera samtalsrum. Den kommer också skapa möjlighet till bättre intern kommunikation inom verksamheten.

Byggkranen vid Brunnsgatan:
För att kunna genomföra arbetet med tillbyggnaden för hus N14 behövs en stor byggkran. Kranen används till att lyfta in material på innergården. Kranen syns tydligt för exempelvis trafikanter på Brunnsgatan.

Karta över Nyköpings lasarett med entréer och målpunkter.