Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Kullbergska sjukhuset: aktuella byggprojekt

2018-11-05

Extern_KSK PunktkartaDet pågår ett flertal byggprojekt på Kullbergska sjukhuset. På den här sidan kan du läsa om de byggprojekt som på olika sätt kan påverka eller störa den dagliga verksamheten.

1. Ombyggnation av entré 2

Entré 2 är stängd då vi bygger om och tillgänglighetsanpassar entrén. Under tiden hänvisar vi till tillfällig skyltning på plats.

2. Kemlab, plan 3

Kemlab, som i dagsläget driv av Unilabs, flyttar till mer tillgängliga och centralt belägna lokaler som anpassas för verksamhetens och patienternas behov.

3. Ombyggnation av dagsjukvårdsverksamheten, plan 3

Vi bygger om och anpassar nya lokaler för dagsjukvårdsverksamheten. Just nu pågår ett rivningsarbete vilket kan medföra ökad bullernivå. Detta förväntas pågå ett par veckor framöver.

4. Om- och tillbyggnad av huvudentrén

Inom kort påbörjas arbetet med ombyggnationen av huvudentrén. Projektet består av flera olika delar:

  • entréplanet byggs ut och ansluts till den nya glasgången
  • vi bygger en entrésnurra
  • apoteket får en mer central placering
  • servicecenter och caféet tillgänglighetsanpassas