Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Vi bygger Sörmlands sjukhus för framtidens vård – så påverkas du

Sörmland ska bli Sveriges friskaste län. Som en del i det arbetet bygger vi nytt och rustar upp för att möta framtidens hälso- och vårdbehov. Vi satsar över fyra miljarder kronor under en tioårsperiod på att modernisera våra fyra sjukhus.

Framtidens sjukhus

Sjukhusen i Sörmland är i stort behov av omfattande modernisering. En modernisering som stödjer framtida arbetssätt med en modern och effektiv verksamhet. Att bygga för framtidens vård innebär att vi bygger för att öka förutsättningarna för en säker vård som kännetecknas av hög kvalitet, ett smidigt och tryggt genomförande och god arbetsmiljö. Vi skapar miljövänliga byggnader med lång livslängd och flexibla lösningar som gör lokalerna enkla att förändra och därmed tryggar den långsiktiga utvecklingen av hälso- och sjukvården.

Effektiv och förbättrad patientvård
Vi renoverar och bygger om mottagningar och vårdavdelningar för att möjliggöra ett effektivt och tryggt omhändertagande av patienten. Vårdavdelningar och mottagningar kommer att samlokaliseras för en optimerad verksamhet och ökad tillgänglighet. Vårt fokus är att skapa en god och säker patientvård samt säkerställa tillgängligheten för våra patienter och besökare.

Aktuell information kring pågående och kommande byggprojekt

Väl ute på sjukhusen ber vi dig att hålla utkik efter gula skyltar och anvisningar som ytterligare förtydligar vilka entréer och vägar som gäller. Vi kommer även under perioder ha värdar på plats som  hjälper dig att hitta rätt.