Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Varför är tillgänglighet på webb viktigt - några argument

Tillgänglighet ger enklare och effektivare service till medborgare och företag.

Sparar besökarens tid genom att presentera informationen med en struktur som är konsekvent, förutsägbar och använder ord som är bekanta för besökarna.
Att följa standarder för vad som bör finnas på en webbplats och var det ska placeras. Det bidrar till att besökaren känner igen sig och hitta rätt information.

Kan användas av fler medborgare. 

Enligt ett EU-direktiv ska år 2010 alla offentliga webbplatser vara tillgängliga och komma alla medborgare till nytta. Samhällsservice via webben möjliggör ökad självständighet för personer med funktionsnedsättning.

En tillgänglig webbplats kan användas av fler.

Informationen blir lättare hittad, läst och förstådd.

Klart och begripligt språk underlättar för alla. Genom att texterna på webbplatsen är överskådliga, lättlästa och informativa kan besökarna snabbt hitta det de söker.

En webbplats som har ett bra innehåll, som följer skrivregler för webben och som är kodad enligt standard får bättre träffar i sökmotorer. 

Går att använda oberoende av val av utrustning.

En användbar och tillgänglig webbplats fungerar oavsett vilken webbläsare och operativsystem som besökaren föredrar. På en tillgänglig webbplats kan man använda grundläggande funktionalitet utan extraprogram.

Källa: http://www.webbriktlinjer.se/

Kontakt

WebbredaktörJukka JoonaTelefon arbete: 0155-22 22 30Mobil: 070-573 77 75E-post